fredag 27 februari 2009

Vad är ROT-avdraget?

Jag skall försöka klargöra lite om vad det ROT-avdrag som regeringen nu har beslutat införa.

Definition

ROT står för Renovering-Ombyggnad-Tillbyggnad. Avdraget gäller endast för de privatpersoner som äger sin fastighet det vill säga sin villa, lägenhet eller sitt fritidshus. Avdraget kan du bara göra på själva arbetskostnaden för de entreprenörer som du anlitar för att utföra ROT-arbeten på din fastighet.

Ej helt bestämt
I dagsläget så finns det ingen lagtext på hur förutsättningarna och regler för avdraget skall vara. Den 24:e mars har regeringen lovat att komma med en klargörande proposition som i sin tur skall godkännas av riksdagen under april-maj. Det kan därför vara lite riskabelt att räkna med att få avdrag för vissa åtgärder om inte dessa faller inom de tydliga fakta som regeringen och skatteverket har berättat om.

Pengar
Avdraget innebär att du får tillbaka hälften av den arbetskostnad du får. Maxgräns på arbetskostnad per ägare är 100 000kr och år. Detta innebär att du får tillbaka max 50 000kr per ägare. I många fall är det par som äger sitt boende tillsammans vilket då innebär att ni kan få tillbaka 100 000kr på en arbetskostnad av 200 000kr. Om ni drar igång ett byggprojekt som löper över ett årsskifte så får ni alltså ytterliggare 100 000kr tillbaka. Det finns alltså mycket pengar att tjäna och det räcker långt. Exempel: för en enplansvilla på ca 190 kvm, nybyggnad, ligger byggarbetskostnad på ca 450 000kr vilket i säg motsvarar ett omfattande ROT-projekt.

Definition "ägare"
I dagsläget är det inte riktigt klart mellan regeringen och skatteverket om hur definitionen "ägare" skall skrivas. Regeringen vill att den personen som äger en del av en fastighet även bor där medan skatteverket tycker att det räcker att man bara är skriven som ägare. Blir det som skatteverket vill så kan det i praktiken vara flera ägare som i sin tur då är behöriga att få mera avdrag.

Förutsättningar
ROT-avdraget kan aldrig överstiga den summa som ägaren lägger under året i skatt det vill säga att om ägaren endast betalar 40 000kr i skatt så kan han inte få mer än 40 000 tillbaka. Tänk även på att om du utnyttjar hushållsnäratjänster som städning, barnpassning med mera så hamnar dessa kostnader i samma pott som för ROT-avdraget och kan därmed minska själva avdraget för ROT-arbetena.

Utbetalning/betalning
Fram till sista juni i år så får du ROT-avdraget retoraktivt det vill säga du får tillbaka det på skatten efter deklarationen. Men från och med första juli så är det du som betalar hälften av arbetskostnaden till entreprenören medan entreprenören i sin tur får resten av pengarna från skatteverket det vill säga att du slipper ligga ute med pengarna. Detta är ju fördelaktigt för dig MEN inte för entreprenören. Det är därför viktigt vid upphandling av entreprenörer skriva avtal som klargör vilka entreprenörer som avdraget gäller och på vilka belopp och förutsättningar för att undvika problem samt att få entreprenören att gå med på att utföra arbetet.

Vilka arbeten omfattas?
Det är som sagt fortfarande oklart vilka slags ROT-arbeten som kommer att beröras med avdragsmöjligheter. Som bostadsrätts-innehavare är det dock lite klarare eftersom innehavaren endast kan göra saker inom lägenheten då det som är utanför ligger på föreningens åtagande. Som ägare av villa/radhus/kedjehus/fritidshus är det lite oklarare. Men generellt kan man väl vara relativt säker på att få avdrag för arbeten som rör själva huvudhuskroppen men går man utanför den så bör man vänta tills lagtexten är skriven. Det råder även oklarheter kring arbeten som består av till stor del av maskinkostnader som till exempel grävarbeten, brunnsborrning, bergvärmeborrning med mera.

Hoppas nu att jag har lyckats göra er lite klarare på vad ROT-avdraget kan göra för dig.


Källa: Skatteverket
GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar