torsdag 12 mars 2009

Komplicerat projekt

Vid mötet med beställaren SK Licenssvets VF AB gick vi igenom resultatet från anbudsförfrågan på om- och tillbyggnaden av fastigheten. Med tanke på den rådande konjunkturen så blev resultatet inte riktigt vad vi hade räknat med. Att det är en komplicerad process att genomföra de planerade byggnationerna visste vi men trodde ändå att vi hade lyckats beskriva och förklara projektet på ett bra sätt.

Vi bestämde på mötet att hålla möten med några av de tillfrågade anbudsgivarna för att få feedback och identifiera problemen och svårigheterna. Utifrån resultaten från mötena så får vi agera helt enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar