torsdag 22 september 2011

Knutpunkt Stenpiren - det finns alla möjligheter till att det blir bra!

Det diskuteras mycket om hur man skall utforma Göteborgs nya centrum - Rivercity Gothenburg. Hur skall nya Götaälvsbron utformas? trafiken kontra bostäder osv osv.

Har för första gången deltagit på en av de soppluncherna som ordnas i Älvrummet. Dagens ämne var de nya planerna för Knutpunkt Stenpiren och spårvagnstrafiken där emellan till Järntorget - en kärt ämne likt ovan som har en lång historia.

Ska erkänna att jag inte riktigt har följt med utvecklingen av projektet, på senaste tiden, med att exploatera de ytor och möjligheter som Götatunneln har skapat. Tunneln har ju stått klar länge nu och åsikterna har varit många på hur vi bäst skall exploatera ytorna.

Nu ställer stadsbyggnadskontoret ut detaljplanen för etapp 1 dvs. utformningen av Knutpunkt Stenpiren och spårvägen till och från den - det ser riktigt intressant ut, enligt min åsikt. Det finns alla möjligheter till att det lyckas med att bli ett riktigt trevligt inslag i Göteborg, där vi på ett enkelt och trevligt sätt knyter an kollektivtrafiken på älven med den markbundna. Inga beslut är tagna men jag hoppas verkligen att de flyttar in eller ansluter färjetrafiken från Saltholmen till Stenpiren.

I början av 2015 beräknar de att spårvagnarna rullar på Skeppsbron. Etapp 2 dvs. byggnadsexploateringen av ytorna ner mot kajen är under planering. Detaljplanen beräknas ställas ut i början av 2012 - hoppas att de ökar upp tempot på den processen så att etapp1 inte bara blir ett skapande av döda kommunikationsytor likt Götatunneln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar