måndag 25 juni 2012

Stadsbyggandet i Göteborg - ett hett ämne hos många

I dagens Göteborgs-Post skriver arkitekturjournalisten Mark Isitt i sin krönika att det finns passion och ett skenande intresse för stadsbyggnad, speciellt i Göteborg.

Jag kan inte annat än hålla med. Debatten och diskussionerna har tagit full fart - och det engagerar många, riktigt kul.
Jag har inte riktigt hunnit att blogga om de senaste händelserna och inläggen om Göteborgs framtida utseende men tänkte ta mig tid och här kommentera vår nye stadsarkitekt, Björn Siesjö, inlägg/utspel i planerna.

Nog stack han ut hakan alltid - helt politiskt korrekt? kanske inte helt och hållet. Men o andra sidan så är det inte politiker han är anställd som. Med lite mer erfarenhet och mediaträning så kommer budskapet nog framställas på ett bättre sätt.

Tyvärr så tappades poängerna, som Björn Siesjö uttalade sig om, lite bort i samband med den mediala uppståndelsen. "Talibanism" eller inte, men kraven på 100%-ig tillgänglighets-anpassning i samband med byggnadsprojekt som rör befintliga byggnader sätter hinder för väldigt många projekt. Inte bara kostnader utan även så stora hinder att projekten inte går att genomföras - hur skapas det nya bostäder då?

Självfallet så skall alla nybyggnadsprojekt utföras enligt alla konstens regler MEN jag önskar att det fanns mer flexibilitet i samband med befintlighetsprojekt. Utifrån anvisningar i regelverket skulle byggnadsnämnderna kunna få lite mer utrymme att godkänna avsteg från regelverket i samband projekt där sådan behövs. Man skulle kanske i vindexploateringsprojekt kunna acceptera att hälften eller två tredjedelar av lägenheterna ej gjordes fullt tillgängliga till exempel.

Bullerproblem ställer även det till det i skapandet av projekt. Människan påverkas av ljud, det är ju konstaterat och naturligtvis viktigt att ta hänsyn till MEN jag kan till viss del hålla med om att det måste ju finnas viss acceptans på ljudnivåerna beroende på var man väljer att bosätta sig. Hörde ett problemexempel härom veckan där den stora trafikleden som löper utanför det planerade huset inte var det största problemet utan det var, det inte så frekventa, ljudet från varvsindustrin som fördyrade och komplicerade projektet - tror inte de boende bryr sig ett dugg om det, snarare är trafikleden deras problem.

Även kraven på parkeringsplatser måste vara lägre och mer anpassade till vart det byggs och de kommunikationsmöjligheter som finns just där. Förr så byggde vi samhällena efter bilen, det gör vi inte nu. Vi skall bygga hållbart och försöka minska vår bilburenhet. Trängselavgifter och biltullarna är ju verkligen ett aktuellt och hett ämne i Göteborg - varför skall de förlägna kraven fördyra och komplicera och i vissa fall hindra bostadsprojekt när politikerna bara vill minska biltrafiken!?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar