torsdag 24 oktober 2013

Kammarrätten: Göteborgs Stad får rata låga LOU-anbud

Ett viktigt utfall i en rättsfråga kommer troligtvis få stor betydelse i samband med offentliga upphandlingar för myndigheter.

Göteborgs Stad valde att inte sluta ramavtal för ett antal mindre byggarbeten som fyra företag hade lämnat anbud till eftersom priserna ansågs vara orimligt låga. Byggföretagen fick rätt i första instansen men i dagens G-P kan man läsa att Kammarrätten har slagit fast att Göteborgs Stad hade rätt att neka ramavtal till företagen.

I en stad som den senaste tiden har präglats mycket av mutor och andra tvivelaktiga affärer tycker jag mig nu se en sund inställning i staden och ser detta som mycket positivt i att det nu var rätt handlat och ett steg att få till bra hållbara affärer i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar