måndag 18 november 2013

Partille kommun får bakläxa - Bygglovet på sporthallen rivs upp

Tänkte bara ge en kort reflektion över den artikel man kunde läsa i Göteborgs-Posten den 12/11-2013 angående det bygglov som Partille kommun givit till en nybyggnad av en sporthall i Vallhamra trots att det avviker från detaljplanen med hela 2,5 meter i byggnadshöjd.

Enligt artikeln så försökte Partille kommun först att kringgå detaljplaneprocessen men det hindrades av grannarna i mars 2010 av Högsta förvaltningsdomstolen. September 2012 träder den nya detaljplanen för området i kraft och i maj 2013 godkänner Bygg- och miljönämnden i Partille ett bygglov för en sporthall som Partillebo ansökt om. Oktober 2013 river Länsstyrelsen upp det utfärdade bygglovet på grannarnas begäran. Byggandet av hallen är i full fart.

För mig förefaller det konstigt att en nämnd kan utfärda ett bygglov som innebär en sån stor avvikelse från detaljplan - någon måste missat något?. Samtidigt är det konstigt att de i en ny och specifik detaljplan för denna fastighet utgår från en byggnad som inte klarar Idrottsförbundets rekommendationer på höjder för sporthallar - har de missat att ta hänsyn till takkonstruktionen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar