fredag 7 februari 2014

Lättnader i bygglovsregler föreslås - bra eller dåligt för samhället?

Under gårdagen och dagens media kunde vi läsa/höra om bostadsministern Stefan Attefall och regeringens förslag till att lätta på bygglovsreglerna för vissa typer av byggnader.

Om lagremissen godtas av lagrådet så kommer de nya reglerna att gälla från och med 2/7 2014. I stora drag innebär förslaget fyra viktiga ändringar:

- En komplementbostad på max 25 m2, nu kallad "Attefallshus" skall kunna byggas utan bygglov och,  i de flesta fall, emot gällande bestämmelser i detaljplaner. Komplementbostaden får, till skillnad från Friggeboden, användas till att kunna bo i (permanent) men kan även användas som garage, förråd eller gäststuga.

- Ett befintligt enbostadshus får byggas ut med maximalt 15 m2 utan bygglov.

- Ett enbostadshus får bygga två takkupor utan bygglov.

- Ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostadsdel, till exempel en vind, och bli ett tvåfamiljsfastighet även om det strider mot detaljplansbestämmelserna.

Syftet med regeringens förslag är, som jag tolkar det, att underlätta privatpersoner att förvalta sina befintliga fastigheter men även att skapa fler bostäder för till exempel ungdomar, studenter samt äldre (s.k. generationsbostäder). Förslaget har samma andemening som regeringens förslag om 20m2 stora friggebodar och lättare regler kring uthyrning av bostäder.

Samhällsmässigt är alla förslagen bra sätt att stimulera och skapa fler bostadstillfällen. Dock ser jag stora risker i att lätta på regelverket allt för mycket. Regellättnaderna kan resultera i ett okontrollerat byggande med dålig insyn i bostäder där folk bor permanent - till exempel genom att dåligt insatta invånare bygger utan att anmäla till kommunen och därmed bygger riskfyllda byggnader. Tillbyggnader undan bygglov kan förstöra värdefulla och tidstypiska byggnader ur arkitektoniska aspekter. Tomter kan överexploateras vilket resulterar i mindre grönska, förstörda områden och brandspridningsrisker.

Jag är tveksam till att de senaste förslagen är den rätta vägen att gå - riskerna jag ser är allt förstora! Vi får se hur utfallet blir här med förslagen och om det kommer att bli några negativa konsekvenser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar