torsdag 19 juni 2014

Viktiga steg uppnådda i öppnandet av nya Henåns skola

Den 9 juni gjordes en fjärde slutbesiktning på Henåns nya skola och denna gången godkändes entreprenaden till slut. Huvudfrågan som besiktningen skulle avgöra var om golvmattorna hade lagts på för fuktiga golv eller inte. Efter nya fakta från NCC så bedömde besiktningsmannen att så inte var fallet.

Kommunen kommer troligtvis inte att överklaga besiktningen. Dock fortsätter den rättsliga tvisten där en muntlig förberedning skall hållas den 26e augusti.

Samtidigt så har man efter utredningar tagit fram en handlingsplan och åtgärder som skall få skolan öppnad igen. Ny ventilation, ändrat tak, nya golv och bättre akustik är de stora åtgärderna som ska göras. Totalt så kommer dessa arbeten att gå på runt 56 miljoner kronor och beräknas vara färdiga så att skolan kan tas i bruk till höstterminen 2015. Mer om åtgärderna kan ni läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar