torsdag 30 april 2009

Byggherren har det yttersta arbetsmiljöansvaret!

Efter att ha genomgått byggarbetsmiljösamordningskursen, BAS, på Novo utbildningar så fick jag en annan tolkning av arbetsmiljölagen med hänsyn till ansvaret än vad jag tolkat utifrån lagtexten. Oavsett om du är konsument eller näringsidkare så ligger arbetsmiljöansvaret i förlängningen på dig! Arbetsmiljöverket är den myndigheten som avgör ansvarsfrågan vid ett eventuellt tillbud. De kan oavsett entreprenadsform, om det finns uppdragstagare eller inte bedöma att ansvaret ligger på byggherren. Dock vänder de sig först och främst till den som är på pappret ansvarig men kan som sagt anse att denne inte är till exempel behörig för ansvaret och då vänder de sig till byggherren.

Det är alltså väldigt viktigt för dig som byggherre att prioritera arbetsmiljön och följa lagen och andra föreskrifter samt upprätta en korrekt organisation för att "hålla ryggen fri" så mycket som möjligt om det skulle hända något. Ändringarna kring arbetsmiljön har gått väldigt snabbt och överraskade de flesta när de kom. Därför så är det först när olika fall har behandlats i rätten som vi egentligen vet hur tveksamma/luddiga tolkningar av reglerna skall hanteras. En sak kan jag då säga: Det finns sjukt många regler och föreskrifter kring arbetsmiljön på arbetsplatser - Frågan är bara vem egentligen som kan alla dessa och följer alla!?

1 kommentar:

  1. men är det inte ni i byggsvängen som endast kan alla regler? arbetsmiljöregler kan maken på sina fem fingrar så något i bagaget kan även andra icke branschkunniga ha nytta av och för egen del ja kontroll...rutiner på kontroll finns ju i nog alla branscher och avstämningar att de tänkta rutinerna blivit gjorda är väl möjliga ärligt talat för fler än en "kvalitetsansvarig cert"

    SvaraRadera