torsdag 16 april 2009

Konsument+delad entreprenad=Tänk på arbetsmiljön!

Jag skulle speciellt vilja uppmärksamma alla privatpersoner som håller på eller kommer att genomföra ett byggprojekt i entreprenadformen delad det vill säga att det finns flera olika entreprenörer iblandade som ni själva handlat upp: Det är du som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på ert byggprojekt!

Detta gäller faktist för ALLA projekt från och med januari 2009 pågående som kommande. Nu vill jag inte att du ska "dra allt för stora växlar" av detta och avskräcka dig att förverkliga ditt projekt med delad entreprenad men det är viktigt att tänka på detta och följa lagens förfarande för att undvika att du hamnar i problem. Entreprenadsformen är ju väldigt vanlig och ett bra sätt att spara pengar på så det vore tråkigt om denna form "försvann" vid privatbyggen.

Men jag har förståelse för de nya ändringarna eftersom jag vet att det slarvas väldigt mycket med arbetsmiljön vid småbyggnationer. Men hur skall du nu göra då för att minska risken för eventuella problem?

- Anlita en konsult som blir BAS-P och låt den hjälpa dig under planeringen och projekteringen samt upprätta arbetsmiljöplanen. Lämplig konsult blir ju arkitekten om han är behörig.

- Avtala med den entreprenören som är samordningsansvarig på ditt byggprojekt (brukar vara byggentreprenören) att den även tar på sig rollen som BAS-U. Då är det den som har det övergripande ansvaret på arbetsplatsen att se till att alla inblandade följer föreskrifterna.

- Ta arbetsmiljön på allvar och se till att det efterföljs! Låt det inte bara rinna ut i sanden utan det är du som betalar och kan därför ställa krav.

Ja, jag vet hur du tänker - Ännu mer byråkrati! Förvisso, men lagändringen är till för att förhindra arbetsskador och då får man väl ta den smällen. Delad entreprenad är ju ett mycket bra sätt att pressa kostnader och då vill vi ju att de som behöver det mest även skall kunna använda entreprenadformen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar