torsdag 11 mars 2010

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 avsnitt 2 2010-03-10

Såg gårdagens avsnitt av Fuskbyggarna på TV4. Min första spontana reflektion blev – varför granskade de inte de klåparna till underentreprenörer (UE) som i praktiken utförde och orsakade alla fel? – det var ju generella fel som verkligen skildrade de inblandade hantverkarnas kunskaper i ett nötskal, typ koppling varmt/kallt vatten eller kakelsättningskunskaper som exempel.

Programavsnittet vinklade/skildrade/handlade mer om två saker: Hur och varför rekommenderade Sjödalshus entreprenören samt bristen på ansvarstagande från generalentreprenören och hans underentreprenörer.

På det första, rekommendationen, så tycker jag inte att de lyckades komma fram till något alls. Det kändes som att de försökte få det till att Sjödalshus och deras säljare hade helt andra orsaker till att rekommendera entreprenören. Så kan det kanske ha varit, vem vet, men de lyckades inte och då skulle de kanske inte drivit så hårt med misstankarna. Visst så sker det att företagen håller varandra om ryggen men "rena stolpskott" förstör mer än vad det ger, oftast.
Sen är det ju faktiskt så att den som rekommenderar ett företag eller person kan ju inte hållas ansvarig för den andres handling, kanske om den rekommenderade personen/företaget erhållit ekonomisk vinning eller liknande, men inte för själva utförandet – ansvarig är ju just de företaget eller den personen. Den som rekommenderar någon har ju i de flesta fallen goda erfarenheter från de som de rekommenderar men sen kan ju det ju alltid ske omständigheter som kan orsaka problem för nästa projekt.

Fd. Bronson Bygg som var generalentreprenör i det här fallet kanske inte var den bäst sköta firman och hade fått hela ansvarsfrågan om bakfoten. En generalentreprenör har kontrakt med beställaren och ansvarar för hela uppförandeentreprenaden gentemot beställaren. Med detta menas att han tar in alla typer av entreprenörer/hantverkare som behövs för att utföra alla arbeten som innefattas i projektet och ansvarar för de arbetena de utför.
Det här case:et skildrar tyvärr risken med att köra med en generalentreprenör – du har ingen chans att påverka eller vet inget om entreprenörena som kommer att arbeta med just ditt projekt. Case:et verkar även varit ett typexempel på en entreprenör som tar på sig alltför mycket projekt.

Hur skall du undvika att hamna i samma sits? – här kommer några korta tips:

- Oavsett hur tillförlitlig rekommendation, kolla upp företagets aktuella ekonomiska situation! – den kan ju ha ändrats eller er referensperson kanske inte har en aning och är lika ovetande som du kan bli.

- Finns det ingen F-skatt så är det inget seriös företag och innebär att du som betalare skall betala in skatt för arbetena. Kan bli väldigt dyrt i slutändan!

- Var riktigt försiktiga med företag som har stora skulder.

- Var helt säkra på att du har rätten att bryta ett kontrakt för att inte hamna i den sitsen att du måste betala den aktuelle entreprenören PLUS den nya. Ta gärna hjälp av någon jurist för att vara helt säkra. Men var heller inte för feg utan bryt kontraktet i tid och inte för sent.

- Skaffa en kontrollant som granskar bygget. På så sätt får du en snabbare indikation om utförandet och kan kanske undvika problem.


- Sträva efter att hitta en total-/generalentreprenör som utför så många arbeten som möjligt inom företagets verksamhet och anställda. På det sättet minskar risken för konflikter mellan huvudentreprenören och underentreprenörer som i kan i sin tur drabba dig samtidigt som det blir billigare eftersom huvudentreprenören normalt lägger på vinst för alla underentreprenörer.

- Oavsett storlek på projektet och dess arbeten så skall du alltid få slutdatum och eventuella vitesförelägganden på pränt. Därmed ökar chansen att du får färdigt ditt bygge och "skrämmer bort", lite iallafall, hantverkare som tar på sig för mycket jobb/projekt. Det finns hantverkare som påbörjar projekt snabbt för att sedan släppa det och dra ut det – en metod för att få jobbet och säkerställa den framtida sysselsättningen, även om de egentligen inte har tid och möjlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar