måndag 7 mars 2011

Själv är bästa dräng?

I GP Bostads artikel om halmhuset (läs även mitt blogginlägg om artikeln) så beskriver journalisten parets driv och egna engagemang i samband med husbygget. Det är inte första gången jag läser artiklar som framhäver privatpersoners personliga inblandning i husprojekten och det är något som jag tänkte reflektera över här.

Jag vill inte stöta mig eller nedvärdera någons arbete/utförande utan bara reflektera över hur ofta det glamoriseras i olika medier om de faktum; att du skall göra allt själv utan hjälp - något som inom byggprojekt kan bli väldigt fel eller inte så väl genomtänkt. Ta till exempel Martin Timell & Co - deras inspirationsprogram har ju skapat enormt många arbetstillfällen för att rätta till felen som har utförts.

Om man tar och tittar på de budskapen som artikeln om halmhuset sänder så är de bland annat dessa:
- bygg ekologiskt
- bygg billigt
- bygg själv
- ritat huset själv
- konstruera huset själv

Att bygga ekologiskt och miljömedvetet samt billigt är ju jättebra att inspirera till MEN att inspirera folk till att bygga, rita och konstruera själv sina hus kan vara en uppmaning som slå väldigt fel. Google och internet besitter inte all kunskap!! Mycket hittar man där dock men allt går inte att hitta samtidigt som mycket information som finns där ute är upplagd av lekmän.

Med hantverkare får du personer som dagligen arbetar med att utöva sysslorna. De är utbildade och har kunskapen samt utför arbetet snabbare.

En arkitekt jobbar dagligen med att planera byggnader. De har koll på alla samhällets krav och regler samt besitter känslan för funktion, form och estetik. I varje skiss ligger oftast väldigt mycket tankearbete bakom. Arkitektur handlar till stor del om att få ihop pusslet och få en helhet som innehåller alla faktorer och funktioner - ändrar du eller tar du bort en pusselbit så blir det inte helt.

En byggnadskonstruktör jobbar dagligen med att beräkna på konstruktioner så att de håller för snö, egenvikter och vind. En byggnadskonstruktion kan vara väldigt komplex och krävs ibland mycket erfarenhet för att kunna se hur den samverkar och vilka krafter som påverkar.

Vi vill alla spara pengar och bli berömda för vårt utförda arbete men frågan är vart gränsen går där det är bättre att anlita en fackman? - endast du själv vet dina begränsningar!

1 kommentar:

  1. mmm anlitade fackman som fadern fått tips om - utfallet blev lite som kunden som har en bild av tänkt utfall men ja många rutor längre ner ser du hur det avviker i slutändan mot tänkt projekt - inte nöjd m a o konstruktionen var inte rätt och materialet var inköpt när byggare kom som sade att konstruktionen var fel - fel! vi försökte rätta till misstaget så gott det gick men även det blev fel - fel! ej genomtänkt den gången heller så vi står hemma med ett hus vi inte gillar helt enkelt och vi anlitade folk för utförandet...

    ja jag är noggrann men du kan ge dig på att jag inte tänker låta någon kullkasta vår tänkta idé igen med en konstruktion som fallererar och dessutom även nästa förslag för att rätta till det första...vår egen lösning hade nämligen fungerat och ja att konstruktioner som arkitekter gör är ibland lekprojekt som folk med byggkunskap i framtiden måste rätta till då tekniken inte fungerar i praktiken de kallar det arkitektgrodor som byggfel

    SvaraRadera