torsdag 17 januari 2013

Viktig hovrättsdom rörande enstegstätade putsfasader på fredag

Nu på fredag kommer domen från Göta hovrätt rörande ett högintressant rättsmål som rör ansvarsföljderna kring användandet av enstegstätade putsfasader.

I Göteborgs-Posten samt på mvt.se kan man läsa om fallet. Tingsrätten dömde Myresjöhus att ersätta villaägare för fuktskador i hus som företaget byggt.

Jag samt större delen av byggbransch har stort intresse i rättsmålet där utslaget kommer att påverka branschens syn på användandet av främst enstegstätade fasader men kan även få konsekvenser på hur branschen förhåller sig till nya och gamla byggmetoder/-tekniker och material.

Oavsett utfallet av hovrättens dom på fredag så blir det först när det kommer att provas i den högsta instansen, Högsta domstolen, som ansvarsfrågan avgörs - med andra ord, det kommer ta ett tag till innan vi definitivt vet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar