fredag 28 januari 2011

Mutskandalen påverkar de flesta kommunala bolagen/inrättningarna i Göteborg

De flesta kommunala inrättningarna och bolagen känner sig nog väldigt granskade här i Göteborg sedan mutskandalen uppdagades. Själv tror jag att den kommer att växa, tyvärr. Nu är nog detta fenomen inte unikt för just Göteborg utan är säkert lika utspritt över hela landet.

Helt klart är det bra att mutorna försvinner men sen kan ju även hetsen efter att hitta dessa "rötägg" även för med sig negativa aspekter. Läste i dagens Göteborgs-Post en artikel om att planförfarandet för bostäderna vid Synvillan (gamla TV-huset) måste göras om för att samma företag, White Arkitekter, anlitats för framtagandet av detaljplanen samtidigt som det hade ett uppdrag från en beställare att projektera själva husen. Nog sitter de på dubbla stolar men frågan är ju hur stor påverkan det egentligen har? - det är ju trots allt kommunen som har det sista ordet/beslutet i planarbetet. Nu försenas hela projektet med kanske ett år samtidigt som efterfrågan på bostäder bara ökar.

Negativa konsekvenser blir det även för personalen som arbetar på inrättningarna/bolagen. Jag har hört att den lilla men ack så viktiga uppskattning anställda får i samband kring Jul och andra tillställningar reducerats markant. Allt för rädslan att det skall ses som mutor. Hur långt skall det behöva gå?

1 kommentar:

  1. kommuner har mycket att lära generellt att verkligen följa upp kostnader...inte bara göra budget och se hur budgeten uppfylls och låta all tidsarbete gå till dessa avvikelserapporter med tanke på så lite tid går på att redan från början göra en rätt budget i stället för en procentuell justering mot tidigare BUDGET (obs inte utfall)

    tänk om de i stället för den tidspillan kunde följa upp hur avtalen ser ut och vilka avtal som verkligen behövs..

    SvaraRadera