tisdag 7 juni 2011

Snacka om ångest när Nya Göteborg centrum skall planeras

Rivercity Gothenburg - framtidens nya Göteborgska centrum diskuteras och illusionernas nu fram med internationell hjälp. I dagens Göteborgs-Posten kan man läsa Peter Lenkens krönika om det pågående projektet med att dra upp riktlinjerna på framtidens centrala kärna i Göteborg.

Jag tyckte det var en riktigt intressant krönika som kan vara värd att läsa om man har intresse för arkitekturen i Göteborg. Jag kan bara hålla med krönikören och funderar nyfiket på hur stor ångest beslutsfattarna verkligen har? Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor och övriga beslutsfattande inom området har ju ett rykte om att vara tröga och ha långa beslutsvägar innan projekten förverkligas - nu skall de forma framtidens Göteborg! Ja du, det måste ju vara en stor utmaning men även en väldigt ångestskapande uppgift.

Min personliga åsikt är att man skall spara och bevara den unika karaktären som Göteborg har - i befintlig bebyggelse så skall man försöka bygga "gammaldags" så att det smälter in och förhöjer omgivningen; i nya områden skall man skapa ett Göteborg i modern tappning med varierande storlekar på byggnader utan att ge efter för "exploatörernas törst" att bygga höga byggnader. Riktlinjerna måste vara tydliga och klara så att intentionerna med riktlinjerna följer med hela vägen ner i beslutskedjan.
Länk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar