torsdag 25 april 2013

Stefan Attefall öppnar för att försvåra överklaganden av bygglov

I dagen Göteborgs-Posten kunde man läsa en notis om bostadsministern Stefan Attefalls planer att införa en administrativ avgift i samband med överklagning av bygglov.

Överklaganden av bygglov och detaljplaner är en av de största hinder till att det inte byggs mer i Sverige. I Tyskland tar de ut en avgift från den som överklagar ett beslut. Attefall tror att en avgift skapar mer eftertanke innan man överklagar.

Den nya Plan- och Bygglagen skärpte till kraven för vem som har rätt att överklaga. Men det räcker inte - det är fortfarande allt för lätt att överklaga. Min kollega har till exempel ett bygglov som blivit överklagat trots att det till fullo följer detaljplanen. I det här fallet så har det endast lämnat in texten Vi överklagar bygglov.... utan någon förklaring till vad eller varför de överklagar. Per automatik lämnar byggnadsnämnden vidare det till Länsstyrelsen, som i sin tur inte öppnar fallet på ca 6 månader. När de väl öppnar det så kommer de att skicka ut en begäran om varför till inlämnaren med en vis tidsfrist. Sen skall det återigen behandlas av Länsstyrelsen och så vidare och så vidare. I värsta fall gå det upp ett steg till Mark- och miljödomstolen och vidare till Mark- och miljööverdomstolen. - ja, ni förstår hur lätt man kan försena byggprojekt.

Jag tror ett avgift i samband med överklagandet kan minska överklagandemängden DOCK är det större fel i lagen/samhället som behöver justeras för att snabba upp processerna och byggandet i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar