fredag 10 september 2010

Kom till Bo&Energidagarna i Lerum, 11-12 Sept

Fick med kort varsel ett erbjudande att komma och ställa ut vid Bo&Energidagarna i Lerum, nu till helgen. Tänkte ställa ut och berätta mer om den patenterade byggkonstruktionen som jag nu är återförsäljare/kontaktperson för här i Göteborgsområdet och omkringliggande kommuner.

Så kom gärna och träffa mig så skall jag berätta mer om framtidens byggkonstruktion. Jag finns i Energieffektiva byggares monter mellan 10.00 och ca 15.00 lördag den 11:e september. Under söndagen så är jag inte där men jag lämnar lite material till de som är intresserade och inte kan komma på lördagen.

Utställningen är öppen mellan 10-15 och har ett 40-tal olika bostads- och energiutställare. Även uppträdanden och visningar kommer att ske. Närmare program hittar du
här.

Väl mött!

tisdag 7 september 2010

Nytt energiklassningssystem för hus är på gång

Varje hus som säljs eller hyrs ut skall vara energiklassat - det är förslaget som Boverket föreslår i sin rapport "EU-direktivet om byggnaders energiprestanda - konsekvenser och behov av förändringar i det svenska regelverket"

Om förslaget går igenom så kommer det alltså bli enklare för oss att veta hur energisnålt huset är som vi tänker köpa alternativt hyra. Som jag förstår det så kommer det vara på samma sätt som när vi till exempel skall köpa ett kylskåp eller likande där klass A är bäst och klass G sämst.

Boverket förslår även att det skall bli vite för de som inte gör sin energideklaration i samband med försäljning/uthyrning. Den skall tydligen hamna runt samma kostnad som för att göra en energideklaration.

Mer om förslaget kan du läsa på Boverkets webbplats här.

måndag 6 september 2010

Ny Plan- och Bygglag (PBL) beslutad

Som jag tidigare har bloggat om så är en ny Plan- och Bygglag på gång. Här i somras, rättare sagt den 21:e juni, så beslutade Riksdagen att anta den nya utformningen av lagen. Den nya lagen kommer att börja gälla från och med den 2 maj 2011. Lite om nyheterna kan du läsa i mitt tidigare blogginlägg.

Fram till dess så kommer detaljerna kring förordningar/föreskrifter att arbetas fram så det skall bli mycket intressant att se den färdiga utgåvan av PBL.

Läs mer om beslutet på riksdagens webbplats
här.