torsdag 24 januari 2013

KA friad för svartbygge i Härryda

I dagens Göteborgs-Posten kan man läsa att Härryda kommun och Länsstyrelsen har fått fel i sin bedömning rörande den kvalitetsansvarig (nu för tiden benämnd kontrollansvarig) och hans agerande i ett bygge som tydligen avviker på flera punkter från ett bygglov.

Härrydas miljö- och byggnadsnämnd ville stänga av KA:n för att han inte meddelat nämnden om byggets avvikelser från bygglovet. Länsstyrelsen gav kommunen rätt men nu har Mark- och miljödomstolen slagit fast att den kvalitetsansvarige inte var skyldig att underrätta nämnden.

För min egen del, en väldigt oväntad bedömning som Mark- och miljödomstolen har gjort - en av kontrollansvariges (kvalitetsansvariges) roll är ju att se till att bygget följer bygglovet och övriga bestämmelser. Nu är jag ju inte helt insatt i själva fallet och hur domstolen exakt uttryckt sig i fallet men jag tycker det låter väldigt konstigt.

Vi får se hur Härryda kommun nu går vidare i fallet men som råd till alla kontrollansvariga skulle jag rekommendera att meddela nämnden om avvikelser från bygglovet förekommer!

fredag 18 januari 2013

Hisingsbrons (Golden Glenn) frihöjd bestämd

Detaljplanen för den nya bron, som skall ersätta Götaälvbron, samt omkringliggande områden ställs ut för samråd mellan 23/1 och 5/3 2013 på Älvrummet och Stadsbyggnadskontoret.

Den i folkmun kallade "the Golden Glenn" men av Kulturnämnden namngiven till "Hisingsbron" har varit väldigt omdiskuterad speciellt rörande dess fria höjd under bron. Tydligen har nu trafiknämnden beslutat att man kan sänka höjden från 19,5 meter (nuvarande Götaälvbron) till 13 meter - bra att de äntligen har fattat ett beslut!

Mer kan ni läsa om utställningen här.

Hovrättsdomen: Myresjöhus frias - stort nederlag för drabbade fastighetsägare

I mitt tidigare inlägg angående den kommande Hovrättsdomen i fallet med enstegstätade putsfasader och ersättning till drabbade privatpersoner som har drabbats av byggsystemets brister, kom domen som idag fredag.

Hovrätten friade Myresjöhus från att betala ersättning till de drabbade husägarna enligt tidigare Tingsrättsdom. De drabbade husägarna åker nu på en dubbel smäll i och med att de behöver betala ca 1,2 miljoner i rättegångskostnader.

Säkert en stor lättnad för hela byggbranschen men en stor tyngd för alla tusentals fastighetsägare som äger ett hus med fasadsystemet.

Nu finns det ju dock ytterligare ett steg att pröva fallet - Högsta domstolen. Jag misstänker att det inte är avgjort ännu, men det handlar om en hel del ytterligare rättegångskostnader för alla privatpersoner OM de förlorar en gång till - en risk som de måste överväga.

Jag tycker personligen det är väldigt svårt att avgöra/säga vem som ansvaret för byggsystemet och dess användande. Faktum är att en hel bransch inklusive mycket kunniga forskare med flera godtog systemet och började tillämpa metoden på våra byggnader utan att inse/reagera för problemen och riskerna med konstruktionen. Tusentals fastigheter i Sverige har enstegstätade putsfasader - hur omfattande problemen är vet vi fortfarande inte.

Ett förbud av fasadsystemet borde omedelbart införas och den omtalade byggfelsförsäkringen borde sätta igång sin funktion - det är mina spontana personliga åsikter.

Mer om utfallet från Hovrätten kan ni läsa här: SVT, GP, SvD

torsdag 17 januari 2013

Viktig hovrättsdom rörande enstegstätade putsfasader på fredag

Nu på fredag kommer domen från Göta hovrätt rörande ett högintressant rättsmål som rör ansvarsföljderna kring användandet av enstegstätade putsfasader.

I Göteborgs-Posten samt på mvt.se kan man läsa om fallet. Tingsrätten dömde Myresjöhus att ersätta villaägare för fuktskador i hus som företaget byggt.

Jag samt större delen av byggbransch har stort intresse i rättsmålet där utslaget kommer att påverka branschens syn på användandet av främst enstegstätade fasader men kan även få konsekvenser på hur branschen förhåller sig till nya och gamla byggmetoder/-tekniker och material.

Oavsett utfallet av hovrättens dom på fredag så blir det först när det kommer att provas i den högsta instansen, Högsta domstolen, som ansvarsfrågan avgörs - med andra ord, det kommer ta ett tag till innan vi definitivt vet.

tisdag 15 januari 2013

Dags för Göteborgs första byggemenskap

I dagens Göteborgs-Posten kan man läsa en liten notis om att fastighetsnämnden har delat ut en markanvisning till en byggemenskap i Majorna, Gråberget.

I ett tidigare inlägg här på bloggen har vi skrivit om byggemenskaper. Vad jag vet så är detta Göteborgs första byggemenskap som skall byggas - skall bli väldigt intressant att följa, här på "hemmaplan".

Förlängt solcellsbidrag

Ännu en gång så har Länsstyrelsen förlängt stödperioden för investering av solcellsanläggningar. Fram till 31/12 2016 kan du få 35% i bidrag för hela solcellsanläggningen, installation och material.

Mer om vad som gäller för ansökning och övriga krav/regler kan du läsa här.