torsdag 28 februari 2013

Hovrättsdom rasat ridhustak: Totalentreprenören skadeståndsskyldig

I Göteborgs-Posten pappersutgåva kan man läsa att hovrätten har dömt totalentreprenören som projekterade och uppförde byggnaden skyldig till att taket på ridhuset rasade in.

Tyvärr så har det skett flera tillbud med ridhus inom den närmaste tidsintervallet och varken i notisen eller efter en sökning på nätet så står det exakt i vilket fall domen berör. Men med största sannolikhet handlar det om ridhustaket utanför Uddevalla som rasade in 2010 och skadade två unga flickor samt resulterade i att en häst blev tvungen att avlivas. Artikeln om raset kan du läsa här.

Hovrätten konstaterade att takkonstruktionen hade fel samt att själva utförande inte var fackmannamässigt utfört. Skadeståndet som totalentreprenören blir tvungen att betala motsvarar en by byggnad - ett kännbart straff helt enkelt!

lördag 16 februari 2013

KO hjälper till med överklagandet i Myresjöhus-fallet

I dagens pappersutgåva av Göteborgs-Posten och på webben kan man läsa att de drabbade villaägarna i fallet om enstegstätade putsfasader och Myresjöhus nu får hjälp av konsumentombudsmannen, KO, i form av advokathjälp för att driva det vidare i Högsta domstolen.

Jag anser det vara väldigt viktigt att ett sådant här betydelsefullt mål prövas och avgörs på högsta nivån inom rättsväsendet eftersom det har en sådan stor inverkan för alla drabbade men även för en hel bransch. Enligt artikeln; runt 20000 bostadshus är byggda med fasadsystemet och en tredjedel har fuktskador samt ytterligare en tredjedel ligger i riskzonen - gigantiska värden och många drabbade. Jag tror personligen att det inte stoppar med de 20000 byggnaderna.

Tidigare blogginlägg om fallet: inlägg 1, inlägg 2,

Orust kommun: NCC skyldiga till problemen i Henåns skola

I dagens Göteborgs-Posten kan man läsa en liten notis om efterspelet kring byggandet av Henåns nya skola. Jag har ju tidigare följt ärendet här på bloggen som nu mer och mer ser ut att gå in den rättsliga fasen.

Orust kommuns revisorer har kommit fram till att det är NCC, som byggde skolan, som kan hållas ansvariga till de allvarliga bristerna i den nybyggda skolan. De allergiproblem som elever och lärare fått när de har vistats i lokalerna skall tydligen enligt undersökningarna orsakas av emissioner från lim och flytspackel. Detta problem har uppstått på grund av att golvarbetena utförts för tidigt när betonggolven varit för fuktiga.

Revisionen rekommenderar att NCC gör om och gör rätt - vi får nu se hur ärendet fortsätter men det lutar ju åt att det blir en seg och lång process. Orust kommun verkar vara säkra på att det är NCC som kan hållas ansvariga men med så stora värden i fråga lär NCC vilja pröva ärendet i rättsväsendet.