fredag 31 januari 2014

Lång process avgjord - nu kan bostadsbygget vid Synvillan i Göteborg starta

I dagens tidning och på G-Ps webbplats kan man läsa att processen att få till en ny detaljplan efter att det gamla TV-huset, Synvillan, rivits har nu äntligen fått sitt slutliga avgörande.

Planprocessen slutade tillslut i högsta instansen, Mark- och miljööverdomstolen. Efter diverse överklagande och omprojektering så beslutade domstolen igår att konstatera att alla överklaganden inte hade någon rättslig grund att hindra planen. I höst påbörjas byggnationerna och i slutet av 2016 bör inflyttningen av de 450 bostäderna påbörjas.

Det är naturligtvis beklagligt att det skall behöva så lång tid innan det kan åstadkomma en avgörande men nu får vi tillslut 450 nya bostäder till Göteborg - välbehövligt!

fredag 17 januari 2014

Byggfelsförsäkringen avskaffas - äntligen!

Regeringen vill avskaffa den så länge omstridda byggfelsförsäkringen. Försäkringen har länge varit debatterad och ifrågasatt eftersom den i verkligheten inte hjälpt byggherrarna när olyckor skett. I remissen till Lagrådet förslår regeringen att kravet på byggfelsförsäkring skall tas bort från och med 1 juni 2014. Dock kommer kravet på färdigställandeskydd finnas kvar för privatpersoner som bygger i fortsättningen.

Jag har, personligen, länge tyckt att försäkringen skulle avskaffas. Det var en besvikelse att den fanns kvar efter att Plan- och ByggLagen (PBL) gjordes om år 2011 men nu verkar den som sagt äntligen försvinna - Grattis till alla byggherrar och blivande kunder!