fredag 31 januari 2014

Lång process avgjord - nu kan bostadsbygget vid Synvillan i Göteborg starta

I dagens tidning och på G-Ps webbplats kan man läsa att processen att få till en ny detaljplan efter att det gamla TV-huset, Synvillan, rivits har nu äntligen fått sitt slutliga avgörande.

Planprocessen slutade tillslut i högsta instansen, Mark- och miljööverdomstolen. Efter diverse överklagande och omprojektering så beslutade domstolen igår att konstatera att alla överklaganden inte hade någon rättslig grund att hindra planen. I höst påbörjas byggnationerna och i slutet av 2016 bör inflyttningen av de 450 bostäderna påbörjas.

Det är naturligtvis beklagligt att det skall behöva så lång tid innan det kan åstadkomma en avgörande men nu får vi tillslut 450 nya bostäder till Göteborg - välbehövligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar