fredag 13 mars 2009

Lista ROT-avdragsarbeten

Hitta en lista på aftonbladet som kan vara till hjälp om man är lite osäker om vilka arbeten som ingår eller inte.

http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article4632075.ab

ROT-avdrag - Inte för nyare hus eller fristående komplementbyggnader

Nu har det kommit ut nya fakta kring ROT-avdraget som är av betydelse för de som har ett nyare hus eller har tänkt bygga en fristående komplementbyggnad. Dessa ägarna kommer inte att kunna få göra något ROT-avdrag, enligt den remiss regeringen har lämnat till riksdagen.

Dessa uppgifter är en del av den kommande proposition som regeringen filar på inför beslut i riksdagen. Om det blir som det är föreslaget så kommer det att inte bli möjligt att få göra ROT-avdrag på arbetskostnader om man har ett hus som inte är äldre än 5 år samt att det inte kommer gälla för nya fristående byggnader som man uppför på tomten, det vill säga, man får inte bygga ett nytt fristående garage, friggebod eller liknande. Men så länge man bygger ihop med en befintlig byggnad så verkar det generera ett avdrag, så länge byggnaden är äldre än 5 år.

Så se upp med detta så att det inte blir en otrevlig överraskning när du inte får de pengarna du hade räknat med!

Källa: Regeringen
GP

torsdag 12 mars 2009

Komplicerat projekt

Vid mötet med beställaren SK Licenssvets VF AB gick vi igenom resultatet från anbudsförfrågan på om- och tillbyggnaden av fastigheten. Med tanke på den rådande konjunkturen så blev resultatet inte riktigt vad vi hade räknat med. Att det är en komplicerad process att genomföra de planerade byggnationerna visste vi men trodde ändå att vi hade lyckats beskriva och förklara projektet på ett bra sätt.

Vi bestämde på mötet att hålla möten med några av de tillfrågade anbudsgivarna för att få feedback och identifiera problemen och svårigheterna. Utifrån resultaten från mötena så får vi agera helt enkelt.

måndag 2 mars 2009

Anbudstiden utgången

I fredags den 27:e februari var det den sista dagen för de tillfrågade entreprenörerna att lämna in anbud för om- och tillbyggnaden av SK Licenssvets VF AB´s kontors- och verkstadslokaler.

På onsdag den 4:e mars så skall jag träffa beställaren och se vad responsen blivit på förfrågan.

Projektet började redan för över 3 år sedan då jag jobbade på Yngve Lundh Arkitekter AB. Där gjorde jag ett bygglov som beställaren inte förverkligade utan de kom tillbaka några år senare för att återigen dra igång projektet men i en annan skepnad.

Projektet har med tiden utökats i storlek. I dagens skepnad omfattas hela den befintliga fastigheten. Fastigheten ligger i Högsbo industriområde mittemot Bilia i Sisjön och nära köpcentrat 421. Företaget är väldigt trångbodda. För att lösa detta så kommer företagets kontorsdel att flyttas upp till gamla befintliga lokaler i fastigheten som vätter mot Sisjövägen och Bilia. Ett nytt trapphus med balkong kommer att byggas till. Detta kommer att bli företagets "nya ansikte utåt".

Den gamla kontors- och personalsbyggnaden som även inrymmer ett skyddsrum kommer att rivas ner till betongplattan för att bli en ny byggnad i två våningar (delvis) inrymmades personal- och lagerutrymmen. På andra våningen kommer det att byggas ett kontorshotell.

Sammanlagd BTA-yta är på ca 2100m2. Hela den befintliga fastighetens fasad samt delar av tak kommer att byggas om. Verkstadslokalerna kommer att omorganiseras och på innergården kommer en utvändig montering samt skärmtak att byggas.

Det är ett komplicerat projekt främst på grund av att verksamheten måste kunna fortgå samt att det är ganska omfattande ingrepp i befintlig byggnad. Men väl färdigt så kommer det att bli en modern industrifastighet som är i nuläget i stort behov av uppfräschning/renovering.

Min inblandning i projektet är av konceptet helhetsåtagande. Jag har ritat och visualiserat (se bildspel) bygganden för beställaren och ansökt om bygglov. I förra skedet ledde jag en projekteringsgrupp som tillsammans tog fram ett förfrågningsunderlag för en så kallad styrd totalentreprenad. Projektet har som sagt varit ute på räkning och vi ska nu se om det finns tillräckligt underlag för att handla upp en totalentreprenör.

Nästa skede blir att ta fram bygghandlingar åt totalentreprenören. Under bygget kommer jag att vara ombud för beställaren och hjälpa dem under byggprocessen. Beställaren kommer att göra alla rör- och smidesarbeten själv. Jag kommer även att vara kvalitetsansvarig enligt PBL samt kontrollant under bygget.