måndag 2 mars 2009

Anbudstiden utgången

I fredags den 27:e februari var det den sista dagen för de tillfrågade entreprenörerna att lämna in anbud för om- och tillbyggnaden av SK Licenssvets VF AB´s kontors- och verkstadslokaler.

På onsdag den 4:e mars så skall jag träffa beställaren och se vad responsen blivit på förfrågan.

Projektet började redan för över 3 år sedan då jag jobbade på Yngve Lundh Arkitekter AB. Där gjorde jag ett bygglov som beställaren inte förverkligade utan de kom tillbaka några år senare för att återigen dra igång projektet men i en annan skepnad.

Projektet har med tiden utökats i storlek. I dagens skepnad omfattas hela den befintliga fastigheten. Fastigheten ligger i Högsbo industriområde mittemot Bilia i Sisjön och nära köpcentrat 421. Företaget är väldigt trångbodda. För att lösa detta så kommer företagets kontorsdel att flyttas upp till gamla befintliga lokaler i fastigheten som vätter mot Sisjövägen och Bilia. Ett nytt trapphus med balkong kommer att byggas till. Detta kommer att bli företagets "nya ansikte utåt".

Den gamla kontors- och personalsbyggnaden som även inrymmer ett skyddsrum kommer att rivas ner till betongplattan för att bli en ny byggnad i två våningar (delvis) inrymmades personal- och lagerutrymmen. På andra våningen kommer det att byggas ett kontorshotell.

Sammanlagd BTA-yta är på ca 2100m2. Hela den befintliga fastighetens fasad samt delar av tak kommer att byggas om. Verkstadslokalerna kommer att omorganiseras och på innergården kommer en utvändig montering samt skärmtak att byggas.

Det är ett komplicerat projekt främst på grund av att verksamheten måste kunna fortgå samt att det är ganska omfattande ingrepp i befintlig byggnad. Men väl färdigt så kommer det att bli en modern industrifastighet som är i nuläget i stort behov av uppfräschning/renovering.

Min inblandning i projektet är av konceptet helhetsåtagande. Jag har ritat och visualiserat (se bildspel) bygganden för beställaren och ansökt om bygglov. I förra skedet ledde jag en projekteringsgrupp som tillsammans tog fram ett förfrågningsunderlag för en så kallad styrd totalentreprenad. Projektet har som sagt varit ute på räkning och vi ska nu se om det finns tillräckligt underlag för att handla upp en totalentreprenör.

Nästa skede blir att ta fram bygghandlingar åt totalentreprenören. Under bygget kommer jag att vara ombud för beställaren och hjälpa dem under byggprocessen. Beställaren kommer att göra alla rör- och smidesarbeten själv. Jag kommer även att vara kvalitetsansvarig enligt PBL samt kontrollant under bygget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar