fredag 21 december 2012

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt år på er alla läsare!

Hoppas ni alla får riktigt trevliga och vilosamma helger! Jag hoppas att ni fortsätter att följa mig här på bloggen och twitter under 2013!

Väl mött!

fredag 23 november 2012

Fungerar verkligen byggemenskaper i Sverige?

I gårdagens Göteborgs-Posten kunde man läsa en debattartikel om att införa byggemenskaper för att öka byggandet i Göteborg  men framför allt öka kvaliteten och byggandet av hållbara bostäder - socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

En väldigt trevlig tanke - med går det verkligen att införa detta sättet att bygga i Sverige?

Tyvärr är det alldeles för få byggherrar som bygger för att byggnaderna skall stå där i hundratals år eller som tar hänsyn till det sociala aspekterna. Det kortsiktiga ägandet och ekonomiska ledtiden tvingar fram val och lösningar som sänker standarden på byggnaderna.

Bankernas krav och ekonomiska bedömningar är väldigt höga. I dagens tider är det till och med svårt för etablerade byggherrar att genomföra byggprojekt på grund av att de inte lyckas få finansiering av bankerna.

Åtkomst till kommunalägd mark kan i flera kommuner/städer vara svårt att erhålla. I Göteborg krävs det i de flesta fallen ett väletablerat namn/företag och ekonomiska resurser för att lyckas få en markanvisning.

Jag ser gärna och hoppas att byggemenskap-organisationer blir ett vedertaget sätt för att skapa byggnader. Jag gillar tanken att de är de framtida boenden/brukarna som driver, skapar och verkligen sätter standarden för byggnaden - det är ju trots allt de som skall leva där och bo där i många år framöver.
Sen är jag dock skeptisk till om det verkligen kommer att få ett genomslag, i alla fall i nutida Göteborg. Bankväsendet och markåtkomsten är de största problemen som måste övervinnas. Jag ser även eventuella risker i att privatpersoner tar sig an större byggnadsprojekt än vad de har ekonomiska säkerheter samt byggkunskaper om.

onsdag 3 oktober 2012

Jättemöjligheter för utvecklandet av Södra Älvstranden, Göteborg

I dagens Göteborgs-Posten kan man läsa om Göteborgs förhandlingarna med Stena Line angående hamnavtalet. Och det är ett första steg för Göteborg till att förtäta och försköna Göteborgs vattenfasad när nu Stena Line kan tänka sig släppa en del av marken.

Stena Line anser sig behöva den största delen av sin nuvarande hamnyta för sin verksamhet men vi får hoppas att de i framtiden kan tänka sig släppa ytterligare delar.

Hamnverksamheten är viktig för Göteborg på samma sätt som den är viktig för att det skall vara liv i hamnen och på Älven. Problemet är dock att infrastrukturen och ytorna som den kräver skapar barriärer för invånarna och deras möjlighet och tillgång till att leva och umgås när vattnet i staden.

En svår balans med många parter och intressen, som sagt - men de 100 meterna som nu kan släppas är ett bra och lagom första steg, för staden att förvalta denna möjlighet.

torsdag 6 september 2012

Henåns helt nybyggda skola stängs - fukt- och mögelproblemen gick inte att förneka längre

Orust kommun verkar tillslut ha tagit bort skygglapparna och insett att problemen är ett faktum och att ett av de största skolprojekten kommunen genomfört inte går att använda.

Det är med blandade åsikter man i dag kan läsa i Göteborgs Posten att kommunen i samråd med facket, rektorer och kommunledning har insett fakta och allvaret i situationen och stänger ner verksamheten i den helt nybyggda skolan i Henån tills problemen är åtgärdade.

Bra, att de till slut agerar. Dåligt att de trots åsikter och påpekande från Arbetsmiljöverket, personal och elever/oroliga föräldrar stoppar huvudet ner i sanden och utsätter sina anställda och elever för en dålig arbetsmiljö som i sin förlängning kan orsaka stora problem för individen.

Det är väldigt intressant att en relativt van byggherre med erkänt kunniga byggare och konsulter lyckas åstadkomma ett sånt dåligt slutresultat att byggnaden inte går att använda! - kan det vara Lagen om offentlig upphandling som är boven? eller snålheten-bedrar-principen? kanske fuskbygge?

Vi får hoppas att en utredning kommer fram till vart i länken/-arna det har felat.

onsdag 8 augusti 2012

Ändrad inställning kring markanvisningsprinciper i Göteborg öppnar för billigare och fler bostäder

I dagens pappersversionen av Göteborgs-Posten kunde man läsa en artikel om hur svårt det är att få tilldelad mark i Göteborgs Stad, en så kallad markanvisning, om man inte är ett större fastighets-/byggföretag.

Detta har tyvärr varit ett faktum i Göteborgs-Stad men i artikeln kunde man läsa att inställningen bland politikerna verkar ha ändrats. Deras inställning är att både små och stora aktörer skall kunna bli tilldelade mark - något som borde ha tillämpats för länge sedan, och som med goda resultat skett i andra städer/kommuner.

Även om att det verkar vara trögt, så hoppas jag verkligen att de även i praktiken nu också börjar efterfölja riktlinjerna - en viktig faktor för att vi skall få in mindre aktörer som har andra ekonomiska målsättningar och som därmed kan resultera i billigare bostäder men framför allt FLER bostäder. Jag vet att det finns en hunger bland de mindre aktörerna att bygga om de bara får chansen.

Tillbaka efter semestern!

Hoppas alla har haft en bra semester trots att man kunde önska mer av sommarvädret!

Då var det dags igen att köra igång verksamheten och även aktiviteten här på bloggen och Twitter

Vi får se hur hösten ser ut ur nyhetsvärdessynpunkt men även tidsmässigt för skrivandet här på bloggen men på Twitter är det kontinuerlig aktivitet med alla möjliga bra aktuella händelser och nyheter.

Så om du inte redan följer flödet på Twitter - lägg till mig och bli uppdaterad  :-)

måndag 25 juni 2012

Stadsbyggandet i Göteborg - ett hett ämne hos många

I dagens Göteborgs-Post skriver arkitekturjournalisten Mark Isitt i sin krönika att det finns passion och ett skenande intresse för stadsbyggnad, speciellt i Göteborg.

Jag kan inte annat än hålla med. Debatten och diskussionerna har tagit full fart - och det engagerar många, riktigt kul.
Jag har inte riktigt hunnit att blogga om de senaste händelserna och inläggen om Göteborgs framtida utseende men tänkte ta mig tid och här kommentera vår nye stadsarkitekt, Björn Siesjö, inlägg/utspel i planerna.

Nog stack han ut hakan alltid - helt politiskt korrekt? kanske inte helt och hållet. Men o andra sidan så är det inte politiker han är anställd som. Med lite mer erfarenhet och mediaträning så kommer budskapet nog framställas på ett bättre sätt.

Tyvärr så tappades poängerna, som Björn Siesjö uttalade sig om, lite bort i samband med den mediala uppståndelsen. "Talibanism" eller inte, men kraven på 100%-ig tillgänglighets-anpassning i samband med byggnadsprojekt som rör befintliga byggnader sätter hinder för väldigt många projekt. Inte bara kostnader utan även så stora hinder att projekten inte går att genomföras - hur skapas det nya bostäder då?

Självfallet så skall alla nybyggnadsprojekt utföras enligt alla konstens regler MEN jag önskar att det fanns mer flexibilitet i samband med befintlighetsprojekt. Utifrån anvisningar i regelverket skulle byggnadsnämnderna kunna få lite mer utrymme att godkänna avsteg från regelverket i samband projekt där sådan behövs. Man skulle kanske i vindexploateringsprojekt kunna acceptera att hälften eller två tredjedelar av lägenheterna ej gjordes fullt tillgängliga till exempel.

Bullerproblem ställer även det till det i skapandet av projekt. Människan påverkas av ljud, det är ju konstaterat och naturligtvis viktigt att ta hänsyn till MEN jag kan till viss del hålla med om att det måste ju finnas viss acceptans på ljudnivåerna beroende på var man väljer att bosätta sig. Hörde ett problemexempel härom veckan där den stora trafikleden som löper utanför det planerade huset inte var det största problemet utan det var, det inte så frekventa, ljudet från varvsindustrin som fördyrade och komplicerade projektet - tror inte de boende bryr sig ett dugg om det, snarare är trafikleden deras problem.

Även kraven på parkeringsplatser måste vara lägre och mer anpassade till vart det byggs och de kommunikationsmöjligheter som finns just där. Förr så byggde vi samhällena efter bilen, det gör vi inte nu. Vi skall bygga hållbart och försöka minska vår bilburenhet. Trängselavgifter och biltullarna är ju verkligen ett aktuellt och hett ämne i Göteborg - varför skall de förlägna kraven fördyra och komplicera och i vissa fall hindra bostadsprojekt när politikerna bara vill minska biltrafiken!?


fredag 4 maj 2012

Björn Siesjö tar ton - sågar flera Göteborgska projekt

Jag har tidigare bloggat lite om förändringarna inom Göteborg och vår nye stadsarkitekt. Efter 94 dagar på tjänsten tar Björn Siesjö ton och uttalar sig om flera byggda och kommande/planerade projekt.

Kul att läsa lite om vår nye visionärs åsikter - det finns hopp för Göteborg! :) Klicka på länken här och läs artikeln på GT.

Heden i Göteborg - arkitekttävling utlyst

I dagens Göteborgs-Posten och GT kan man läsa att det nu är beslutat att det blir en arkitekttävling i samband med bestämmandet av utformningen av Heden i Göteborg.

Heden - en plats som berör oss Göteborgare på många olika sätt. De flesta invånare har en åsikt eller anknytning till just denna, i dagsläget inte så stimulerande, plats.

Att Heden behöver göras om, det är de flesta ense om, men som ni förstår så är det inte lätt att bestämma hur. Göteborg har tyvärr allt för lite, enligt min mening,  parker och andra stora ytor för folk att träffas, umgås och spendera sin fritid med till exempel sportutövande. Heden-området är unikt med sin centrala placering och fria yta. Det är därför extremt viktigt att vi förvaltar denna unika plats på rätt sätt - utan allt för stor inverkan av marknadskrafterna.

Nu skall Stadsbyggnadskontoret ta fram ett utkast på tävlingsunderlaget för tävlingen som politikerna skall besluta om. Tyvärr verkar det som att politikerna redan har bestämt sig till stora drag om vad som skall byggas på Heden - detta begränsar möjligheterna till mer kreativa förslag under tävlingsprocessen. Exercishuset skall vara kvar, likaså busstationens placering, Lisebergshotellet rivs och istället blir det handel och bostäder längs Engelbrektsgatan - vad har vi kvar att bestämma då!? jo, endast ytan i mitten.

Enligt min åsikt så känns det hela alldeles för styrt för att det skall bli en bra tävling. Nu får vi bara hoppas att det inte resulterar i att slutresultatet inte heller blir tillräckligt bra! Skall bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen.

måndag 12 mars 2012

Fällande dom i ett av de Göteborgska mutfallen

Det blev tillslut ett genombrott för stadsåklagaren i Göteborg, Nils-Eric Schultz, i muthärvan. I det fjärde fallet så blev det tillslut en fällande dom enligt Göteborgs-Posten.

Jag har tidigare bloggat lite om muthärvan i Göteborg och svårigheten för rättsväsendet att bestämma vad som är svart eller vitt men nu blev det i alla fall en fällande dom.

Straffet för bostadsbolaget Poseidons distriktschef blir villkorlig dom och 80 dagsböter a 500 kronor för mutbrott i samband med ett byte av vitvaror i distriktschefens egna hem.Länk

fredag 24 februari 2012

Konstigt förhållande mellan Göteborgs nye stadsbyggnadsdirektör och stadsarkitekt

Läste i gårdagens Göteborgs-Posten lite om utnämnandet av Agneta Hammer som ny stadsbyggnadsdirektör.

Enligt artikeln så var Agneta en av de hetaste kandidaterna till att bli den nye stadsarkitekten för Göteborg men föll på målsnöret mot Björn Siesjö.

Hon fick inte tjänsten av olika orsaker men blev nu helt plötsligt chef över den som hon förlorade tjänsten till - hur konstig situation blev det inte här nu?

onsdag 22 februari 2012

Göteborgs nye stadsbyggnadsdirektör är: Agneta Hammer

Valet av Bengt Delang till Stadsbyggnadsdirektör i Göteborg var en aningen kontroversiellt/oväntat. På kort tid lyckades han ändra en hel del och skapa organisationen som skall utveckla och förändra vårt Göteborg. Han lyckades så bra, tydligen, att han blev befodrad istället till Stadsdirektör.

Frågan var nu vem som skulle ersätta Bengt Delang? - med tanke på att övervägande män sitter på styrande poster samt den senaste mediauppmärksamheten kring problemet så var oddset ganska lågt på att det skulle bli en kvinna på posten. Frågan kanske handlade mer om det skulle bli ett nytt kontroversiellt beslut eller inte?

I Agneta Hammer så verkar det som att de har gjort ett ganska säkert och kompetent val. Enligt Göteborgs-Posten så kommer hon från en liknande post i Helsingborg och var dessförinnan stadsarkitekt i Malmö.

Med tanke på vår nye stadsarkitekts härkomst och nu även den nye stadsbyggnadsdirektören, så kommer skånskan att klinga högt (?) på stadsbyggnadskontoret härdanefter.Länk

måndag 20 februari 2012

Nobelgrillen - en Göteborgsk klassiker som skall få en ny kostym

Här i Göteborg så har några klassiska gatukök, Oves Gatukök, Lasse på heden med flera. Till den skaran kan man även räkna in Nobelgrillen i Lunden.

Det är roligt att få vara med och förnya gatuköket, nu när det skall byggas till och moderniseras. Det är därför värt att nämna det även på bloggen, nu när vi tillslut har erhållit bygglov på planerna. Nu ser vi fram emot/hoppas att planerna, rent fysiskt, blir förverkligade!

torsdag 9 februari 2012

Mutorna i Göteborg - påhitt eller inte?

I dagens Göteborgs-Posten kan man läsa att ytterligare personer har friats från sina mutanklagelser i Göteborg.

Det är inte så konstigt att man börjar undra vad som pågår egentligen, när rättsväsendet har en helt annan syn på vad som är mutor än vad allmänheten och media har. Funderingar som finns i mitt huvud; Allt uppförstorat av media? Mediaskapad verklighet? Den berömda gråzonen? Oskyldigt anklagade? Juridisk sörja? Kryphål i lagen?

Man skall ju beakta att man är oskyldig enda tills man faktiskt blivit dömd av rättsväsendet. Media och allmänheten har ju en förmåga att döma personer/företag väldigt snabbt, det har vi ju i flera fall upplevt, något som kan ge stora konsekvenser för någon som blir frikänd för anklagelser. I de flesta fallen så har ju de inblandande förlorat sina arbeten och fått nedsvärtade rykten till exempel.
Jag tror att det stora problemet i fallen med mutanklagelserna är att det är så svårt att bevisa att de inblandade utom tvivel utfört handlingarna, där har vi kärnproblemet. Troligtvis kommer vi att se fler frikänningar i mutmålen.

Ska vi fälla eller hellre fria om det inte är bevisat utom tvivel att personen gjort handlingen? Bör media "tygla sig" tills den aktuelle personen verkligen blivit dömd? - Skriv gärna dina åsikter till mig.

Tillbaka i verkligheten

..även här på bloggen! På kontoret och på Twitter har jag varit aktiv, trots att det tar tid att inse att man är tillbaka i kalla Sverige och vardagen, så nu får jag ägna lite tid även på bloggen.

Skall försöka vara bättre på att skriva, inte bara på Twitter, i bloggen under året men vi får se hur mycket tiden räcker till.