måndag 2 november 2009

Nytt kontor = kontoret "växer"

Från och med den 1:e november har ArchiCon sitt nya kontor och besöksadress på Rullagergatan 9, 415 26 Göteborg.

På våning 7, arkitektvinden, delar vi nu kontor med Carlson Fernberg Arkitektkontor AB. Byggnaden ligger på anrika SKF Nya Kulan området och är SKF´s gamla chefsbyggnad.

I och med företagets nya etablering så får vi nu även tillgång till mer resurser inom arkitektur och inredning. Carlson Fernberg är ett gammalt och etablerat arkitektkontor som startade sin verksamhet år 1964 och består i dagsläget av 4 arkitekter och ingenjörer.

Företagen kommer att ha ett nära samarbete med varandra vilket förenklar ArchiCons möjligheter att ta sig an större projekt.

onsdag 14 oktober 2009

Bygg på vinden eller bygg på någon våning!

Det politiska målet i Göteborgs Stad är att den skall förtätas. Och jag kan ju till viss del hålla med om att det är ett sunt mål med tanke på bristen på tomter och bostäder som finns här i vår stad. Men att bygga höghus, som nu är så populärt och varmt förespråkas av Gert Wingårdh, tycker jag personligen inte hör hemma i vår fina stad - charmen är ju den att vi har sån varierad bebyggelse med förhållandevis låga byggnadshöjder.

Att man som företag, bostadsrättsförening eller privatperson vill bidra till detta mål, av olika orsaker, genom att bygga på någon av de få tomter som finns är inte lätt. Svårigheten är att Göteborgs Stad äger den mesta marken och den är oftast vikt till stadens allmänägda bostadsbolag.

Om man nu inte kommer åt en tomt hur skall man tänka då? - bygg ut vinden eller bygg på en fastighet istället! Titta på Stockholm, där är vindarna mycket utnyttjade medan här i Göteborg så är det endast bråkdelar som har utnyttjats. Jag tycker det är sundare att utnyttja våra vindar till bostadsyta än förråd alternativt bygga på en våning eller två än att ta bort grönområden eller bygga höghus.

Bor du i en bostadsrättsförening eller äger en fastighet med en stor vind? Börja tänka på om det går att göra något av den (nya lägenheter eller skapa etagélägenheter) alternativt bygga på - det finns mycket pengar att tjäna!

Stå på er! - kräv monteringsflexibilitet

Naturens krafter är oftast starkare och nyckfullare än vad man tror. Den som kom på sättet att styra vädret skulle vara en mäktig och rik person men tyvärr så kommer det väl aldrig att hända. Några som säkert skulle vilja styra vädret är husleverantörer och övriga entreprenör.

I media har det nyligen uppmärksammats ( Göteborgs-Posten och TV4 Lokal m.m.) kunders kamp mot Älvsbyhus med fuktproblem som uppstod i samband med deras byggnationer. Jag själv kan bara intyga att problemet finns inom byggbranschen och inte bara för just Älvsbyhus som i det här fallet fått ta stor kritik.

Att bygga med prefabriserade byggelement som levereras och monteras på plats har sina fördelar ur fuktsynpunkter. Elementen byggs i en fabrik och med en kontrollerad miljö samt verifierade metoder. Dessa levereras sedan oftast med lastbil till den aktuella byggplatsen. Sker transporten med täckta lastbilsflak så håller elementen en väldigt bra kvalitet ur fuktsynpunkt.

De kritiska skedet är själva montaget - det finns som oftast ingen flexibilitet. Vädret går inte att styra samtidigt som elementen är färdiga och lastas på en bokad transport till byggarbetsplatsen. Samtidigt bokas även en kranbil samt personal som skall montera elementen. Där står ni som kund och byggherre - hur skall ni kunna stoppa denna process om vädrets makter inte är med er?

Ja, det är inte lätt men det är ni som betalar för deras produkter och ni har stor makt. Men det gäller att angripa problemet tidigt - innan ni skriver på. Kräv att montagedatumet har en flexibiltet som kan ta hänsyn till vädret. Ni kommer att möta motstånd men det borde vara av leverantörens intressen att få nöjda kunder och undvika problem på sin produkt som kan orsaka dåligt rykte och kostnader.

tisdag 1 september 2009

Hösten 2009

Det var den sommaren det. Tyvärr blev det väl ingen höjdare, vädermässigt, förutom för de som var lediga i början av sommarn. Men men, det är ju Sverige så man borde inte vara så förvånad eller besviken över vädret längre.

Vi är nu inne i september redan, tiden går snabbt! Om det är någon som har märkt så har det inte skett några förändringar på hemside-fronten, tyvärr. Det blev tyvärr inte arbetat något med den under semestern eftersom jag var tvungen att vila min axel. Den krånglar fortfarande så vi får hoppas att det löser sig snart. Naturligtvis är det från min sida viktigt att få igång en aktuell och komplett webbplats så snart det går, så jag hoppas att det kan ske här under hösten.

1:a september innebär också att företaget är för tillfället utan en ordentlig kontorlokalisering. Jag har valt att avlägsna företaget från kontorshotellet i Gårda för att hitta en plats hos ett lämpligt företag inom samma bransch. Det senaste nytt om det sökandet kommer upp här i bloggen men tillsvidare så går det att nå mig på samma kontaktsätt som tidigare förutom att det inte går att faxa till företaget för tillfället.

Trevlig fortsatt höst!

fredag 10 juli 2009

Skön sommar!!

Då var det åter dags att njuta av en semester! Alltid är det lika stressigt innan semestern eftersom man vill få avslutat så mycket som möjligt och kunna gå med gott samvete på semester. På grund av detta så har tiden tyvärr inte räckt till riktigt för att skapa nya och intressanta inlägg här på bloggen men kanske dyker det upp något under semestern eller så tar vi nya tag till hösten!

Jag går som sagt på semester från och med imorgon 11/7 och börjar att jobba åter den 10/8. Under semestern så ska jag fixa och dona med hemsidan. Hoppas jag nu hinner få den färdig inför höstens utmaningar!

Ha en underbar sommar!!!

Mvh

Robert

fredag 12 juni 2009

Nya bestämmelser konsumententreprenader

Det har kommit nya allmänna bestämmelser som reglerar förhållandet mellan konsument och näringsidkare. Den gamla ABS 05 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare 2005) och RO 05 (Allmänna bestämmelser för reparations- och ombyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare 2005) har ersatts av ABS 09 och Hantverkarformuläret 09.

Det har tydligen inte skett större ändringar utan mer förtydliganden. Det är dock viktigt att du använder de senaste bestämmelserna så att det inte blir några problem om det skulle hända något. På konsumentverkets nya webbplats OmBoende (http://www.omboende.se/) kan du läsa mer om dessa samt även ladda ner bestämmelserna samt mallar för enklare entreprenadskontrakt enligt ABS 09 och Hantverkarformulär 09 samt ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) för ABS 09.

Jag vill bara påpeka att det är VÄLDIGT viktigt att du skriver kontrakt och hanterar ändrings- och tilläggsarbeten skriftligen - för båda parter!. Har du ingen som är entreprenadsjuridikkunnig och kan hjälpa er att sätta ihop ett mer detaljerat kontrakt/ÄTA-blankett så rekommenderar jag starkt dig att använda dessa mallar som finns på Konsumentverkets webbplats - då får ni med det mest väsentliga iallafall.

Beslutat om ROT-avdraget

Den 13:onde maj 2009 sa riksdagen ja till regeringens förslag angående de nya reglerna för avdrag av de nu kallade husarbeten. Definitionen av husarbeten består av hushållsarbeten samt ROT-arbeten. Från och med den första juli i år så gäller den så kallade fakturamodellen för hanteringen av avdraget. Detta innebär att konsumenten endast betalar hälften av arbetskostnaden direkt till näringsidkaren medan näringsidkaren får vända sig till Skatteverket för att få ut resten inom 10 dagar från ansökan.

Med fokus på ROT-avdraget innebär det alltså att från och med första juli så kan du som är ägare/delägare av en villa, bostadsrätt, äganderätt och fritidshus samt nyttjar byggnaden betala hälften av arbetskostnaden per år för din renovering, ombyggnad och tillbyggnad till hantverkaren. Maxgränsen är 50 000 kronor som du får dra av/betala mindre det vill säga att arbetskostnaden får max bli 100 000 kronor. Observera att det beloppet som du får dra av/betala mindre inte får överstiga den summa skatt som du som person betalar per år.

Läs mer detaljer om Rot-avdraget i mina tidigare blogginlägg samt på Skatteverkets webbplats och Riksdagens webbplats.

torsdag 7 maj 2009

Förslag på bla ändrat bygglovsförfarande och KA-roll

Plan- och Bygglagen, PBL, är på förslag att ändras och det skall bli mycket spännande att se vilka förändringar som kommer att bli verklighet! Om förändringarna blir verklighet så kommer hela bygglovsprocessen att ändras med hänsyn till förfarandet och vad som berörs av bygglov. Bygganmälan bakas in i bygglovsprocessen samt den nuvarande Kvalitetsansvarig (KA) kommer att få ett annat benämning, Kontrollansvarig (KA). Den kommer nu att få en viktigare viktig roll i projektet samt den kommer delta redan under bygglovsprocessen. För att höja kompetensnivån på arbetsplatsen så skall en certifierad Arbetsansvarig (AA) finnas i entreprenörsorganisationen.

Regeringen tillsatte en utredningsgrupp, Byggprocessutredningen, i början av 2008 för att se över PBL och för att ta fram förslag som kan aktuellisera, förenkla och förbättra lagen. Resulatet blev ett betänkande som heter "Bygg - helt enkelt!" (SOU 2008:68) som överlämnades till regeringen. Om förändringarna blir verklighet så föreslås det att de skall gälla från och med 1:e april 2010.

Mer om förslagen och detaljerna kan du läsa på regeringens hemsida:

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/107865

Men jag tänkte ta upp några intressanta ändringsförslag som kan vara till intresse:

- "Den som berörs av en fråga" till exempel om du planerar att bygga, så har du rätt/skall få besked från kommunen inom tre månader om de planerar att börja ändra, upprätta eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser som berör dig.

- Det skall bli enklare för kommunen att lämna bygglov även för de objekten som strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

- Utfärdade bygglov kommer att läggas ut på kommunens webbplats och öveklagandetiden, tre veckor, börjar löpa från den dagen då beslutet tillkännages.

- Den omdebatterade byggfelsförsäkringen ser tyvärr ut att bli kvar, som ett krav för byggherrarna att teckna, dock skall de byggherrar som bygger själv enligt förslaget slippa teckan en sådan.

- Ändringar inne i byggnader som idag är bygganmälningspliktiga kommer att krävas bygglov.

- Ändringar av byggnad som i större omfattning påverkar material i fasad kommer att kräva bygglov.

- För att skydda byggnader med bevarandevärde så kommer det att även krävas rivningslov i områden utan detaljplan eller områdesbestämmelser.

- Bygglovsprocessen ändras. Den nuvarande bygganmälan och dess byggsamråd bakas in i bygglovsprocessen, det vill säga att det är inte bara det utseendemässiga som prövas i bygglovet utan det görs även en teknisk- och organisatoriskbedömning. Detta görs vid ett tekniskt samråd som även kan inkludera ett församråd innan bygglovsprövningen. Bygget kan först sättas igång när byggnadsnämnden har utfärdat ett byggstartsbesked.

- Nuvarande rollen som Kvalitetsansvarig ändras och utvidgas. Denne kommer att enligt förslaget kallas för Kontrollansvarig. Kontrollplanen och egenkontrollen kommer fortfarande fungera som byggnadsnämndens kontroll av byggherrens åtaganden, men den Kontrollansvarige skall även utföra mera kontroller på att kontrollplanen efterföljs. Byggnadsnämnden skall även göra minst ett tillsynsbesök. Det skall även finnas en certifierad så kallad Arbetsansvarig (AA) på arbetsplatsen. Denne person skall svara för entreprenörsledet och säkerställa att det finns "en viss lägsta kompetensnivå" på bygget.

- Ett slutbesked skall utfärdas av kommunen när bygget är färdigt och får tas i bruk. Detta skall föregås av ett slutsamråd. Ett provisoriskt slutbesked kan utfärdas med villkor och upplysningar.

torsdag 30 april 2009

Byggherren har det yttersta arbetsmiljöansvaret!

Efter att ha genomgått byggarbetsmiljösamordningskursen, BAS, på Novo utbildningar så fick jag en annan tolkning av arbetsmiljölagen med hänsyn till ansvaret än vad jag tolkat utifrån lagtexten. Oavsett om du är konsument eller näringsidkare så ligger arbetsmiljöansvaret i förlängningen på dig! Arbetsmiljöverket är den myndigheten som avgör ansvarsfrågan vid ett eventuellt tillbud. De kan oavsett entreprenadsform, om det finns uppdragstagare eller inte bedöma att ansvaret ligger på byggherren. Dock vänder de sig först och främst till den som är på pappret ansvarig men kan som sagt anse att denne inte är till exempel behörig för ansvaret och då vänder de sig till byggherren.

Det är alltså väldigt viktigt för dig som byggherre att prioritera arbetsmiljön och följa lagen och andra föreskrifter samt upprätta en korrekt organisation för att "hålla ryggen fri" så mycket som möjligt om det skulle hända något. Ändringarna kring arbetsmiljön har gått väldigt snabbt och överraskade de flesta när de kom. Därför så är det först när olika fall har behandlats i rätten som vi egentligen vet hur tveksamma/luddiga tolkningar av reglerna skall hanteras. En sak kan jag då säga: Det finns sjukt många regler och föreskrifter kring arbetsmiljön på arbetsplatser - Frågan är bara vem egentligen som kan alla dessa och följer alla!?

fredag 24 april 2009

Bra hantverkare - Vart hittar man dem?

Att hitta bra hantverkare till sitt projekt är inte lätt. En bra byggare kan vara bra till exempel grovsnickeri men kan inte hantera finsnickeri och få bra passning med mera. Att hitta dessa guldkornen som kan hantera alla bitar kan ibland kännas omöjligt - hantverkare är ett speciellt släkte, så är det bara.

Tyvärr verkar det som att hantverkskåren tappar mer och mer yrkesheder. Stoltheten över sitt jobb tappar sin betydelse när tiden inte finns eller när det är för lite lönsamhet. Jag har flera gånger blivit mörkrädd av vad hantverkare utfört. Visserligen är det i de tillfällen ofta hantverkare som jag inte tidigare kommit kontakt med eller som inte kan byggreglerna tillräckligt bra men jag fortsätter även att bli överraskad av undermåliga utförande som har utförts av erkänt duktiga hantverkare.

Men hur skall du hitta och välja bra hantverkare/entreprenörer då? Först och främst ska du gå på referenser och rekommendationer från vänner, arbetskamrater m.m. som har haft med dem att göra och kan beskriva hur det har funkat. Stirra inte blint på kostnaderna, sånt kan straffa sig i slutänden, där den billigaste entreprenören blir dyrast i slutänden. Har du brist på personliga referenser/rekommendationer så försök och skaffa beslutsunderlag på annat sätt som att ringa runt och begära referensobjekt, googla och läs på forum. Visst tar det tid men det brukar löna sig i slutänden. Har du inte den tiden så kan du anlita en projektledare som utnyttjar sitt kontaktnät samt tar sig den tiden det krävs för att du skall få de bästa hantverkarna till lägsta pris.

Det är viktigt att inte helt och hållet lita på en referens/rekommendation eftersom den personen som givit dig den brukar oftast inte ha kunskapen/tiden att kunna bedöma om hantverkarens arbete verkligen var bra utfört. Oftast brukar dessa omdömen baseras på slutresultatet och hur allt runt omkring sköts. De flesta felen är dolda och visar sig först med tiden. Därför är det mycket viktigt att du anlitar en byggledare som ser till att det utförs korrekt efter handlingarna eller anlitar en kontrollant som utför delbesiktningar under bygget. På en arbetsdag händer mycket och oftast är det redan då försent att åtgärda felen OM man nu kan upptäcka dem.

Följer man dessa råden så finns det i alla fall goda förutsättningar på att du får ett bra och smidigt utfört hantverk med så få fel som möjligt och med bra kvalitet. Det kanske är svårt att få ett perfekt bygge men du måste jobba på att minimera problemen.

torsdag 16 april 2009

BAS-utbildning

Eftersom att många av mina kunder bygger med general- eller delad entreprenad så har jag nu valt att boka in mig på en utbildning för att kunna arbeta som Byggarbetsmiljösamordnare, BAS. Främst är det väl planerings- och projekteringsskedet som kommer vara aktuellt för min del men utbildningen behandlar båda rollerna/skedena.

Utbildningen är den 28.onde april med Novo Utbildning AB.

Konsument+delad entreprenad=Tänk på arbetsmiljön!

Jag skulle speciellt vilja uppmärksamma alla privatpersoner som håller på eller kommer att genomföra ett byggprojekt i entreprenadformen delad det vill säga att det finns flera olika entreprenörer iblandade som ni själva handlat upp: Det är du som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på ert byggprojekt!

Detta gäller faktist för ALLA projekt från och med januari 2009 pågående som kommande. Nu vill jag inte att du ska "dra allt för stora växlar" av detta och avskräcka dig att förverkliga ditt projekt med delad entreprenad men det är viktigt att tänka på detta och följa lagens förfarande för att undvika att du hamnar i problem. Entreprenadsformen är ju väldigt vanlig och ett bra sätt att spara pengar på så det vore tråkigt om denna form "försvann" vid privatbyggen.

Men jag har förståelse för de nya ändringarna eftersom jag vet att det slarvas väldigt mycket med arbetsmiljön vid småbyggnationer. Men hur skall du nu göra då för att minska risken för eventuella problem?

- Anlita en konsult som blir BAS-P och låt den hjälpa dig under planeringen och projekteringen samt upprätta arbetsmiljöplanen. Lämplig konsult blir ju arkitekten om han är behörig.

- Avtala med den entreprenören som är samordningsansvarig på ditt byggprojekt (brukar vara byggentreprenören) att den även tar på sig rollen som BAS-U. Då är det den som har det övergripande ansvaret på arbetsplatsen att se till att alla inblandade följer föreskrifterna.

- Ta arbetsmiljön på allvar och se till att det efterföljs! Låt det inte bara rinna ut i sanden utan det är du som betalar och kan därför ställa krav.

Ja, jag vet hur du tänker - Ännu mer byråkrati! Förvisso, men lagändringen är till för att förhindra arbetsskador och då får man väl ta den smällen. Delad entreprenad är ju ett mycket bra sätt att pressa kostnader och då vill vi ju att de som behöver det mest även skall kunna använda entreprenadformen.

tisdag 14 april 2009

Nya arbetsmiljöregler som påverkar alla byggherrar!

Den 1:e januari 2009 trädde den nya arbetsmiljölagen i kraft. Detta har säkert många undgått att uppmärksamma men den nya lagen innehåller ändringar som påverkar alla som skall bygga något det vill säga får rollen byggherre. Dock skiljer den på näringsidkare (företag) och konsumenter (privatpersoner) men är även gemensam i vissa fall. De nya ändringarna är till för att få bort slarvet på arbetsplatserna och förebygga samt förhindra olycksfall, förslitningar med mera.

Näringsidkare

Med de nya reglerna så är byggherren ytterst ansvarig för arbetsmiljön vid planering, projektering samt under byggskedet. Dock kan detta ansvar övertas i vissa fall, om det har avtalats, av en så kallad Uppdragstagare. Men för att det skall tillåtas att lägga över ansvaret på en sådan så måste denne bland annat helt självständigt svara för planering/projektering och/eller utförande. Det är alltså bara vid en total- eller generalentreprenad som det kan komma godkännas av Arbetsmiljöverket.

Byggherren skall även utse en så kallad byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för planering och projektering (BAS-P) samt för utförandet (BAS-U). Dessa två roller kan utföras av en och samma person eller flera. Byggherren kan själv ta på sig dessa eller någon av rollerna om Arbetsmiljöverket godkänner detta. BAS-P är den som under projektets första faser har det övergripande ansvaret att se till arbetsmiljösynpunkter beaktas inför kommande byggnation samt fastighetens brukande. BAS-P är den som upprättar grunden till en arbetsmiljöplan. BAS-U är den som rent praktiskt på arbetsplatsen ansvarar och samordnar arbetet med att förebygga ohälsa och olycksfall. Han uppdaterar och anpassar även arbetsmiljöplanen utefter byggets olika skeden med mera.

Konsument

För en konsument som skall bygga gäller samma regler som ovan dock så går ansvaret vid utförandet automatiskt över till en Uppdragstagare (om inget annat avtalats) vid en general- eller totalentreprenad. Det är till för att förenkla för den enskilde privatpersonen alltså så krävs inget speciellt avtal utan entreprenören tar på sig ansvaret. Vid en generalentreprenad så måste konsumenten anlita en BAS-P för planeringen/projekteringen men vid en totalentreprenad så slipper han anlita någon. Vid en delad entreprenad gäller dock samma regler som för näringsidkare.

Läs mer om lagen på Arbetsmiljöverkets webbplats: http://www.av.se/lagochratt/aml/

Arkitekttävling Hönekulla By, Mölnlycke Centrum

I Göteborgs Posten den 23:e mars så kunggjorde Härryda Kommun att ett förslag på detaljplan för Hönekulla By ställdes ut i kommunhuset.

Just detta område var förra hösten ämnet för en så kallade markanvisningstävling. En markanvisningstävling är ett sätt för markägare att hitta exploatörer som vill bebygga områden samt få olika visioner och idéer på hur områden kan gestaltas. I princip så är det en arkitekttävling där exploatörer (typ NCC, Riksbyggen m.m.) anlitar en arkitektfirma som tillsammans tar fram ett bidrag. Den exploatören som vinner med sitt bidrag får köpa marken och därmed förverkliga bidraget.

ArchiCon (RL Huskonsult) deltog i tävlingen på uppdrag av exploatören Mpiro Consult AB. I stora drag ville Härryda Kommun få in cirka 100 bostäder samt ett äldreboende på det aktuella markområdet. En tredjedel av bostäderna skulle vara hyresrätter. Kraven var bland annat att det skulle vara ett bostadsområde med modern arkitektur och samhörighet med Mölnlycke Centrum samtidigt som de ekologiska aspekterna och energissnåla byggnader skulle väga tungt.

Hela 13 bidrag deltog men vi hade inte turen att vinna tävlingen. Ett samarbete mellan Mölnlycke Fastigheter och Varbergs Stenfastigheter vann med sitt bidrag som ritades av Sweco Arkitekter. De tre första bidragen rangordnades. Vi kom inte bland dessa men vi har av olika orsaker skäl att tro att vi inte hamnade så långt därefter.


Försenad ramavtalsupphandling Göteborgs Stad

Kommuner och andra statliga företag sköter många av sina inköp av varor och tjänster genom att teckna så kallade ramavtal med leverantörsföretag. Nu när Göteborgs Stad skulle handla upp ramavtal med tekniska konsulter för 09/10 överklagade ett antal företag det upplägg och regler som Göteborgs Stad och dess ombud, Upphandlingsbolaget, bestämt för ramavtalet. Det de motsatte sig mot är bland annat att om man lyckas få ett ramavtal så är det ändå ingen garanti att man får uppdrag tilldelade utan Göteborgs Stad vill fritt kunna välja vilka som får uppdrag.

Göteborgs Stad förlorade målet i Länsrätten men har valt att föra målet vidare i Kammarrätten. På grund av detta skickade de ut en förfrågan till alla som lämnat in anbud om begäran av förlängning på anbudens giltlighet. Nu får vi väl se vad utslaget blir i den instansen men skulle de förlora även där så riskerar de att få göra om upphandlingen. ArchiCon valde att förlänga sitt inlämnade anbud.

fredag 13 mars 2009

Lista ROT-avdragsarbeten

Hitta en lista på aftonbladet som kan vara till hjälp om man är lite osäker om vilka arbeten som ingår eller inte.

http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article4632075.ab

ROT-avdrag - Inte för nyare hus eller fristående komplementbyggnader

Nu har det kommit ut nya fakta kring ROT-avdraget som är av betydelse för de som har ett nyare hus eller har tänkt bygga en fristående komplementbyggnad. Dessa ägarna kommer inte att kunna få göra något ROT-avdrag, enligt den remiss regeringen har lämnat till riksdagen.

Dessa uppgifter är en del av den kommande proposition som regeringen filar på inför beslut i riksdagen. Om det blir som det är föreslaget så kommer det att inte bli möjligt att få göra ROT-avdrag på arbetskostnader om man har ett hus som inte är äldre än 5 år samt att det inte kommer gälla för nya fristående byggnader som man uppför på tomten, det vill säga, man får inte bygga ett nytt fristående garage, friggebod eller liknande. Men så länge man bygger ihop med en befintlig byggnad så verkar det generera ett avdrag, så länge byggnaden är äldre än 5 år.

Så se upp med detta så att det inte blir en otrevlig överraskning när du inte får de pengarna du hade räknat med!

Källa: Regeringen
GP

torsdag 12 mars 2009

Komplicerat projekt

Vid mötet med beställaren SK Licenssvets VF AB gick vi igenom resultatet från anbudsförfrågan på om- och tillbyggnaden av fastigheten. Med tanke på den rådande konjunkturen så blev resultatet inte riktigt vad vi hade räknat med. Att det är en komplicerad process att genomföra de planerade byggnationerna visste vi men trodde ändå att vi hade lyckats beskriva och förklara projektet på ett bra sätt.

Vi bestämde på mötet att hålla möten med några av de tillfrågade anbudsgivarna för att få feedback och identifiera problemen och svårigheterna. Utifrån resultaten från mötena så får vi agera helt enkelt.

måndag 2 mars 2009

Anbudstiden utgången

I fredags den 27:e februari var det den sista dagen för de tillfrågade entreprenörerna att lämna in anbud för om- och tillbyggnaden av SK Licenssvets VF AB´s kontors- och verkstadslokaler.

På onsdag den 4:e mars så skall jag träffa beställaren och se vad responsen blivit på förfrågan.

Projektet började redan för över 3 år sedan då jag jobbade på Yngve Lundh Arkitekter AB. Där gjorde jag ett bygglov som beställaren inte förverkligade utan de kom tillbaka några år senare för att återigen dra igång projektet men i en annan skepnad.

Projektet har med tiden utökats i storlek. I dagens skepnad omfattas hela den befintliga fastigheten. Fastigheten ligger i Högsbo industriområde mittemot Bilia i Sisjön och nära köpcentrat 421. Företaget är väldigt trångbodda. För att lösa detta så kommer företagets kontorsdel att flyttas upp till gamla befintliga lokaler i fastigheten som vätter mot Sisjövägen och Bilia. Ett nytt trapphus med balkong kommer att byggas till. Detta kommer att bli företagets "nya ansikte utåt".

Den gamla kontors- och personalsbyggnaden som även inrymmer ett skyddsrum kommer att rivas ner till betongplattan för att bli en ny byggnad i två våningar (delvis) inrymmades personal- och lagerutrymmen. På andra våningen kommer det att byggas ett kontorshotell.

Sammanlagd BTA-yta är på ca 2100m2. Hela den befintliga fastighetens fasad samt delar av tak kommer att byggas om. Verkstadslokalerna kommer att omorganiseras och på innergården kommer en utvändig montering samt skärmtak att byggas.

Det är ett komplicerat projekt främst på grund av att verksamheten måste kunna fortgå samt att det är ganska omfattande ingrepp i befintlig byggnad. Men väl färdigt så kommer det att bli en modern industrifastighet som är i nuläget i stort behov av uppfräschning/renovering.

Min inblandning i projektet är av konceptet helhetsåtagande. Jag har ritat och visualiserat (se bildspel) bygganden för beställaren och ansökt om bygglov. I förra skedet ledde jag en projekteringsgrupp som tillsammans tog fram ett förfrågningsunderlag för en så kallad styrd totalentreprenad. Projektet har som sagt varit ute på räkning och vi ska nu se om det finns tillräckligt underlag för att handla upp en totalentreprenör.

Nästa skede blir att ta fram bygghandlingar åt totalentreprenören. Under bygget kommer jag att vara ombud för beställaren och hjälpa dem under byggprocessen. Beställaren kommer att göra alla rör- och smidesarbeten själv. Jag kommer även att vara kvalitetsansvarig enligt PBL samt kontrollant under bygget.

fredag 27 februari 2009

Vad är ROT-avdraget?

Jag skall försöka klargöra lite om vad det ROT-avdrag som regeringen nu har beslutat införa.

Definition

ROT står för Renovering-Ombyggnad-Tillbyggnad. Avdraget gäller endast för de privatpersoner som äger sin fastighet det vill säga sin villa, lägenhet eller sitt fritidshus. Avdraget kan du bara göra på själva arbetskostnaden för de entreprenörer som du anlitar för att utföra ROT-arbeten på din fastighet.

Ej helt bestämt
I dagsläget så finns det ingen lagtext på hur förutsättningarna och regler för avdraget skall vara. Den 24:e mars har regeringen lovat att komma med en klargörande proposition som i sin tur skall godkännas av riksdagen under april-maj. Det kan därför vara lite riskabelt att räkna med att få avdrag för vissa åtgärder om inte dessa faller inom de tydliga fakta som regeringen och skatteverket har berättat om.

Pengar
Avdraget innebär att du får tillbaka hälften av den arbetskostnad du får. Maxgräns på arbetskostnad per ägare är 100 000kr och år. Detta innebär att du får tillbaka max 50 000kr per ägare. I många fall är det par som äger sitt boende tillsammans vilket då innebär att ni kan få tillbaka 100 000kr på en arbetskostnad av 200 000kr. Om ni drar igång ett byggprojekt som löper över ett årsskifte så får ni alltså ytterliggare 100 000kr tillbaka. Det finns alltså mycket pengar att tjäna och det räcker långt. Exempel: för en enplansvilla på ca 190 kvm, nybyggnad, ligger byggarbetskostnad på ca 450 000kr vilket i säg motsvarar ett omfattande ROT-projekt.

Definition "ägare"
I dagsläget är det inte riktigt klart mellan regeringen och skatteverket om hur definitionen "ägare" skall skrivas. Regeringen vill att den personen som äger en del av en fastighet även bor där medan skatteverket tycker att det räcker att man bara är skriven som ägare. Blir det som skatteverket vill så kan det i praktiken vara flera ägare som i sin tur då är behöriga att få mera avdrag.

Förutsättningar
ROT-avdraget kan aldrig överstiga den summa som ägaren lägger under året i skatt det vill säga att om ägaren endast betalar 40 000kr i skatt så kan han inte få mer än 40 000 tillbaka. Tänk även på att om du utnyttjar hushållsnäratjänster som städning, barnpassning med mera så hamnar dessa kostnader i samma pott som för ROT-avdraget och kan därmed minska själva avdraget för ROT-arbetena.

Utbetalning/betalning
Fram till sista juni i år så får du ROT-avdraget retoraktivt det vill säga du får tillbaka det på skatten efter deklarationen. Men från och med första juli så är det du som betalar hälften av arbetskostnaden till entreprenören medan entreprenören i sin tur får resten av pengarna från skatteverket det vill säga att du slipper ligga ute med pengarna. Detta är ju fördelaktigt för dig MEN inte för entreprenören. Det är därför viktigt vid upphandling av entreprenörer skriva avtal som klargör vilka entreprenörer som avdraget gäller och på vilka belopp och förutsättningar för att undvika problem samt att få entreprenören att gå med på att utföra arbetet.

Vilka arbeten omfattas?
Det är som sagt fortfarande oklart vilka slags ROT-arbeten som kommer att beröras med avdragsmöjligheter. Som bostadsrätts-innehavare är det dock lite klarare eftersom innehavaren endast kan göra saker inom lägenheten då det som är utanför ligger på föreningens åtagande. Som ägare av villa/radhus/kedjehus/fritidshus är det lite oklarare. Men generellt kan man väl vara relativt säker på att få avdrag för arbeten som rör själva huvudhuskroppen men går man utanför den så bör man vänta tills lagtexten är skriven. Det råder även oklarheter kring arbeten som består av till stor del av maskinkostnader som till exempel grävarbeten, brunnsborrning, bergvärmeborrning med mera.

Hoppas nu att jag har lyckats göra er lite klarare på vad ROT-avdraget kan göra för dig.


Källa: Skatteverket
GP

ROT-avdrag + lågkonjunktur = Spara pengar

Utnyttja läget att göra ditt planerade byggprojekt på din villa/fritidshus/bostadsrätt NU! Det ett kanonläge att spara pengar i dagsläget tack vare att regeringen har beslutat och införa ROT-avdraget samt att den rådande lågkonjukturen har resulterat i låga låneräntor och att byggbranschen har äntligen "svalnat" lite vilket gör att entreprenörerna inte saftar på priserna lika mycket och är mer angelägna. Samtidigt försvinner även flera oseriösa entreprenörer från marknaden. På sitt sätt kan man se att lågkonjunkturen är nyttig för branschen eftersom den automatiskt självrannsakar sig.

Dock skulle jag rekommendera att avvakta med att sätta igång med själva byggandet innan den 1:e juli i år, dels av den orsaken att du behöver ligga ute med pengar en tid tills du får tillbaka de i skatten men även för att avvakta tills lagtexten om det nya ROT-avdraget är fastställd (se fakta om ROT-avdraget i inlägget ovan). MEN det är ändå hög tid att planera ditt projekt eftersom det tar mer tid än vad man räknar med för att till exempel söka bygglov, fråga om priser och handla upp entreprenörer/leverantörer, leveranstider med mera.

torsdag 19 februari 2009

Nytt företagsnamn

Den 13/2-09 godkände Bolagsverket registeringen av en bifirma (se länk) och dess namn ArchiCon. Under det nya namnet kommer RL Huskonsults projekteringsverksamhet att verka samtidigt som det kommer att bli tilltalsnamnet för det samlade företaget.

RL Huskonsult kommer härmed att gå under namnet ArchiCon och stå tillsvidare för företagets övriga verksamheter.

Lansering av ny logga, webbplats med mera kommer så snart det är färdigt.

Ny webbadress: http://www.archicon.se/

Ny mailadress: info@archicon.se alt. robert@archicon.se

Länk angående Bifirma: http://www.bolagsverket.se/foretag/foretagsnamn/bifirma/index.html

Premiär

Här kommer jag att lägga upp råd och reflektion om ämnen, händelser, problem m.m. som jag känner kan hjälpa personer som planerar eller är uppe i ett byggprojekt så att de undviker problem. Jag kommer även lägga upp aktuella händelser som kan vara av intresse för alla som kommit i kontakt med mig och företaget.

Denna blogg är även ett resultat av att jag ser över företagets webbplats samt varumärke. Den kommer att vara en del av den nya kommande webbplatsen och göra att företaget bättre kan kommunicera med omvärlden.

Senast efter semestern i år skall den nya hemsidan och företagets nya profil vara färdig att lanseras.