tisdag 14 april 2009

Försenad ramavtalsupphandling Göteborgs Stad

Kommuner och andra statliga företag sköter många av sina inköp av varor och tjänster genom att teckna så kallade ramavtal med leverantörsföretag. Nu när Göteborgs Stad skulle handla upp ramavtal med tekniska konsulter för 09/10 överklagade ett antal företag det upplägg och regler som Göteborgs Stad och dess ombud, Upphandlingsbolaget, bestämt för ramavtalet. Det de motsatte sig mot är bland annat att om man lyckas få ett ramavtal så är det ändå ingen garanti att man får uppdrag tilldelade utan Göteborgs Stad vill fritt kunna välja vilka som får uppdrag.

Göteborgs Stad förlorade målet i Länsrätten men har valt att föra målet vidare i Kammarrätten. På grund av detta skickade de ut en förfrågan till alla som lämnat in anbud om begäran av förlängning på anbudens giltlighet. Nu får vi väl se vad utslaget blir i den instansen men skulle de förlora även där så riskerar de att få göra om upphandlingen. ArchiCon valde att förlänga sitt inlämnade anbud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar