tisdag 14 april 2009

Arkitekttävling Hönekulla By, Mölnlycke Centrum

I Göteborgs Posten den 23:e mars så kunggjorde Härryda Kommun att ett förslag på detaljplan för Hönekulla By ställdes ut i kommunhuset.

Just detta område var förra hösten ämnet för en så kallade markanvisningstävling. En markanvisningstävling är ett sätt för markägare att hitta exploatörer som vill bebygga områden samt få olika visioner och idéer på hur områden kan gestaltas. I princip så är det en arkitekttävling där exploatörer (typ NCC, Riksbyggen m.m.) anlitar en arkitektfirma som tillsammans tar fram ett bidrag. Den exploatören som vinner med sitt bidrag får köpa marken och därmed förverkliga bidraget.

ArchiCon (RL Huskonsult) deltog i tävlingen på uppdrag av exploatören Mpiro Consult AB. I stora drag ville Härryda Kommun få in cirka 100 bostäder samt ett äldreboende på det aktuella markområdet. En tredjedel av bostäderna skulle vara hyresrätter. Kraven var bland annat att det skulle vara ett bostadsområde med modern arkitektur och samhörighet med Mölnlycke Centrum samtidigt som de ekologiska aspekterna och energissnåla byggnader skulle väga tungt.

Hela 13 bidrag deltog men vi hade inte turen att vinna tävlingen. Ett samarbete mellan Mölnlycke Fastigheter och Varbergs Stenfastigheter vann med sitt bidrag som ritades av Sweco Arkitekter. De tre första bidragen rangordnades. Vi kom inte bland dessa men vi har av olika orsaker skäl att tro att vi inte hamnade så långt därefter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar