tisdag 25 mars 2014

Sjöfartsverket säger nej till nya Hisingsbron - ett väntat besked

I Göteborgs-Posten kan man idag läsa att Sjöfartsverket säger nej till Hisingsbron utformning beträffande vald segelfria höjd. Vidare kan man läsa att Trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) vägrar att ge med sig och säger att Göteborgs Stad inte kommer att kompromissa om den segelfria höjden. Nu lutar det åt att ärendet avgörs av rättsväsendet, enligt G-P, något som troligtvis kommer att sluta till Sjöfartsverkets favör likt avgörandet av den tidigare planerade gång- och cykelbron över Göta älv.

Debatten har varit lång och hård kring höjden på bron. Båda sidor har starka argument till att motivera sina ställningstaganden - tyvärr finns det inte några vinnare med rådande förslag. Som jag ser det finns det bara två förslag som löser situationen. Det ena är lösningen med en sluss under bron för fartygen under bron eller det andra med en tunnel i stället för en ny bro. 
Båda förslagen kostar betydligt mer än den förslagna lösningen men det är enligt min mening de enda förslagen som säkerställer och utvecklar sjöfarten samtidigt som staden Göteborg kan utveckla området och lösa trafiksituationen.

Vi har en akut situation som vi måste lösa och komma vidare med. Samtidigt måste Göteborgs Stad ta ett genomtänkt beslut som är det bästa för samhället, näringslivet och skattebetalarnas pengar - sista ordet är inte sagt!.

Tidigare inlägg här på bloggen kan du läsa här.

måndag 10 mars 2014

Oklart om Henåns nya skola kan öppna till hösten

Här på bloggen följer jag sedan tidigare problemen i den nya skolan på Henån och efterspelet kring ansvarsfrågan.

I lördagens G-P kunde vi nu läsa att det fortfarande inte är helt klarlagt var orsaken/orsakerna till alla problemen i skolan finns. Och nu finns det en överhängande risk att de inte hinner komma i bukt med problemen till skolstarten i höst.

I det juridiska efterspelet så har det bestämts att det blir den före detta chefsrådmannen Ingvar Gunnarson som blir ordförande och ledare av överbesiktningsnämnden. Orust kommun hade helst velat se en byggteknisk kunnig och inte en juridisk person till posten men fick inte igenom sin begäran.

Jag kommer att fortsätta följa ärende och hoppas att det snart klargörs hur problemen kan åtgärdas och var ansvarsfrågan ligger.

Planerna med utvecklingen av Mölndals centrum börjar konkretiseras

Turerna kring utvecklingen av Mölndals centrum har varit många men nu verkar det mer konkret börja ta fart.

Steen&Ström hoppade av projektet och därmed blev även planerna med den tilltänkta profilbyggnaden i form av ett 25 våningar högt hus lagd i malpåsen. Mölndal Stad nu hittat byggnadsbolaget NCC som partner i utvecklandet av Mölndal centrum.

Göteborgs-Posten berättar att kommunstyrelsen sa den 5/3-14 ja till både detaljplan och exploateringsavtal med NCC. Avtalet innebär att NCC får köpa mark strax intill Mölndals bro, vid spårvägens vändslinga, för att uppföra en stor kontorsbyggnad på ca 27900 m2. I markplan skall spårvagnarna fortfarande vända. Huset är tänkt att vara en profilbyggnad med sin runda form samt vara ett skyltfönster mot E6an och järnvägen. Byggnaden är ritad av RStudio for architecture från Göteborg.

Jag har tidigare skrivit om projektet och min små tvivel men nu känns det spontant som att arbetsprocessen med utvecklandet av Mölndals centrum fortlöper balanserat och med realistiska nivåer - vi får se hur det hela utvecklas