torsdag 25 april 2013

Stefan Attefall öppnar för att försvåra överklaganden av bygglov

I dagen Göteborgs-Posten kunde man läsa en notis om bostadsministern Stefan Attefalls planer att införa en administrativ avgift i samband med överklagning av bygglov.

Överklaganden av bygglov och detaljplaner är en av de största hinder till att det inte byggs mer i Sverige. I Tyskland tar de ut en avgift från den som överklagar ett beslut. Attefall tror att en avgift skapar mer eftertanke innan man överklagar.

Den nya Plan- och Bygglagen skärpte till kraven för vem som har rätt att överklaga. Men det räcker inte - det är fortfarande allt för lätt att överklaga. Min kollega har till exempel ett bygglov som blivit överklagat trots att det till fullo följer detaljplanen. I det här fallet så har det endast lämnat in texten Vi överklagar bygglov.... utan någon förklaring till vad eller varför de överklagar. Per automatik lämnar byggnadsnämnden vidare det till Länsstyrelsen, som i sin tur inte öppnar fallet på ca 6 månader. När de väl öppnar det så kommer de att skicka ut en begäran om varför till inlämnaren med en vis tidsfrist. Sen skall det återigen behandlas av Länsstyrelsen och så vidare och så vidare. I värsta fall gå det upp ett steg till Mark- och miljödomstolen och vidare till Mark- och miljööverdomstolen. - ja, ni förstår hur lätt man kan försena byggprojekt.

Jag tror ett avgift i samband med överklagandet kan minska överklagandemängden DOCK är det större fel i lagen/samhället som behöver justeras för att snabba upp processerna och byggandet i Sverige.

tisdag 16 april 2013

Orust kommun stämmer NCC rörande Henåns skola

Det lutade mot att ärendet skulle hamna i rättsväsendet (läs tidigare inlägg här) och i dagens Göteborgs-Posten kan man läsa att Orust kommun nu har överlämnat ärendet till en advokatbyrå som stämmer NCC

Efter många turer utan resultat så har alltså Orust kommun tröttnat på att det inte händer något från NCC sida med åtgärdandet av fuktproblemen i Henåns skola - "Vi har också kommit med förslag om åtgärdsplaner som NCC inte har svarat på. Det är bara ett bollande. Men jag vill inte veckla in mig i det här, advokaterna får ta över nu. Det jag kan säga är att skolstängningen kostar oss mellan 1,5 och 2 miljoner kronor varje månad. En liten kommun klarar inte det. Vi står vid ruinens brant." citerat från artikeln och Bengt Johansson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Frågan är om att dra in tvisten i rättsväsendet är den rätta vägen att gå? Med tanke på hur hur lång tid ärenden brukar ta inom rättsvärlden så känns det spontant som en osäker väg att gå - om kommunen nu blöder och inte klarar att ta de kostnader som skolan står obrukbar. 
Ibland kan det var bättre o bita i det sura äpplet och ta delar av kostnaden för att få problemet åtgärdat än att få rätt inom rättsväsendet - strävan efter rättvisa kan förblinda. Jag vet själv, det är inte lätt, men vissa saker tar mer energi och kostar mer än vad rättvisan ger.

onsdag 10 april 2013

Göteborgsklassikern Nobelgrillen rivs för att uppstå i ny skepnad

Idag påbörjas rivningen av den klassiska grillen Nobelgrillen på Nobelplatsen i Göteborg. I början av maj i år beräknas grillen kunna öppna upp i sin nya fräscha och moderna skepnad.

Det är riktigt kul att få vara med i denna förvandling och det är positivt att ägaren varit villig att satsa och investera i att förändra bilden av gatuköks generella utformning/utseende samt ge Nobelplatsen ett ansiktslyft.

tisdag 9 april 2013

Hisingsbron ska bli ett landmärke

Den nya bron som skall ersätta Götaälvbron i Göteborg, Hisingsbron, kommer att bli ämne för en nationell och internationell arkitekttävling kunde vi läsa i dagens Göteborgs-Posten.

Tanken med tävlingen är att bidragen skall resultera i att juryn hittar den broutformningen som binder ihop och förlänger Göteborgs centrum över till Hisingen på bästa sätt men även ger Göteborg ett nytt landmärke.

Det är kul att den politiska viljan och ambitionen finns till att skapa en profilbyggnad som sätter Göteborgs arkitektur på lands- och kanske även på världskartan.

Naturligtvis kommer jag att personligen följa tävlingen och bidrag med stor nyfikenhet - jag kanske borde till och med lämna in ett bidrag med företaget!? :-) Tyvärr väljer stadsledningen, likt tävlingen om Hedens utformning, att inte göra tävlingen öppen för alla företag utan använder sig av prekvalificeringsurval - detta sållar bort nytänkande mindre och större företag och därmed även urvalet på utformningsförslag. Både Heden och Hisingsbron borde locka och engagera många nationella och internationella företag att arbeta gratis för att erhålla uppmärksamhet och ära - så hålla tävlingarna öppna!

Tidigare bloggat om bron kan du läsa här.