fredag 4 maj 2012

Björn Siesjö tar ton - sågar flera Göteborgska projekt

Jag har tidigare bloggat lite om förändringarna inom Göteborg och vår nye stadsarkitekt. Efter 94 dagar på tjänsten tar Björn Siesjö ton och uttalar sig om flera byggda och kommande/planerade projekt.

Kul att läsa lite om vår nye visionärs åsikter - det finns hopp för Göteborg! :) Klicka på länken här och läs artikeln på GT.

Heden i Göteborg - arkitekttävling utlyst

I dagens Göteborgs-Posten och GT kan man läsa att det nu är beslutat att det blir en arkitekttävling i samband med bestämmandet av utformningen av Heden i Göteborg.

Heden - en plats som berör oss Göteborgare på många olika sätt. De flesta invånare har en åsikt eller anknytning till just denna, i dagsläget inte så stimulerande, plats.

Att Heden behöver göras om, det är de flesta ense om, men som ni förstår så är det inte lätt att bestämma hur. Göteborg har tyvärr allt för lite, enligt min mening,  parker och andra stora ytor för folk att träffas, umgås och spendera sin fritid med till exempel sportutövande. Heden-området är unikt med sin centrala placering och fria yta. Det är därför extremt viktigt att vi förvaltar denna unika plats på rätt sätt - utan allt för stor inverkan av marknadskrafterna.

Nu skall Stadsbyggnadskontoret ta fram ett utkast på tävlingsunderlaget för tävlingen som politikerna skall besluta om. Tyvärr verkar det som att politikerna redan har bestämt sig till stora drag om vad som skall byggas på Heden - detta begränsar möjligheterna till mer kreativa förslag under tävlingsprocessen. Exercishuset skall vara kvar, likaså busstationens placering, Lisebergshotellet rivs och istället blir det handel och bostäder längs Engelbrektsgatan - vad har vi kvar att bestämma då!? jo, endast ytan i mitten.

Enligt min åsikt så känns det hela alldeles för styrt för att det skall bli en bra tävling. Nu får vi bara hoppas att det inte resulterar i att slutresultatet inte heller blir tillräckligt bra! Skall bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen.