torsdag 25 mars 2010

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 avsnitt 4 2010-03-24

Inte blev vi konsulter granskade av Fuskbyggarna i gårdagens avsnitt, som jag trodde efter att läst tv-sidorna i tidningen. Jag antar att det kommer ? :)
Nä, gårdagens avsnitt handlade om "byggnadsingenjören" mister Valdeko Sikkas framfart i Sverige och våra grannländer. En riktig skojare som man bör akta sig noga för. En ganska typisk skojarperson – väldigt social och duktig på att prata. Inger förtroende men sätter i system att utnyttja det och den situation som deras kunder hamnar/hamnat i under eller innan ett byggprojekt.

Felen som paret i avsnittet gjorde var väl främst att de inte gjorde sin "hemläxa". De kontrollerade inte byggentreprenören noggrant och lät en begränsade budget styra över sunt förnuft. Jag vet att det inte är lätt, ekonomin styr oftast det mesta i ett byggprojekt, men det gäller som sagt inte att blunda för varningssignalerna bara för att bygget blir billigare. Redan innan de skrev på kontraktet så verkar det som att det fanns flera indikationer som kunde hinta om hur bygget och dess kvalitet skulle bli. Då tänker jag främst på:
- inga referenser på byggaren.
- utländsk arbetskraft.
- prefabelement från Estland och deras anpassning till svensk marknad.
- entreprenadsumman kontra husstorleken.
- kontraktpartens och det byggande företagets namn och egentliga verksamhetsbransch, Falga Restaurang AB.

Att inte betala ut något i förskott är en princip som en beställare måste hålla på hårt. Risken är väldigt stor att du hamnar i problem eller blir blåst. Anlita aldrig ett företag som begär förskott – de är inte seriösa. Se till att du som beställare och byggherre har goda tidsmarginaler för att undvika att hamna i en situation där du inte har råd att byta hantverkare. Annars kan du hamna i underläge och bli utsatt för press. Ett bygge drar nästan alltid ut på tiden och det är något som du bör tänka på när du till exempel byter boende. Använd hjälp som till exempel en kontrollant eller byggkunnig släkting som följer bygget och kan ge information om byggets kvalitet för att inte låta bygget löpa på för långt, om det visar sig vara problem och fel.

Några kommentarer kring de mer komiska inslagen i avsnittet:

- Trapputformningen – en stege ersätter inte en trappa.
- Badrummen – jasså, ska det finnas tätskikt i ett badrum? Men vattnet rinner väl uppför eller?
- Elen – var den så kallade elektrikern full när han arbetade i huset eller är det allmän praxis att placera eluttag och dylikt på det sättet i Estland?
- Ventilation – jasså, behövs det ventilation i de svenska husen?
- Innerdörrar - behövs verkligen dörrar mellan de olika rummen? Speciellt i badrummen?
- Byggtekniska kunskaper – jaha, men i och med att jag var militär och sprängde hus så kan jag mycket om hus, typ.

- Perstorps Kommun – vad tänkte de egentligen på när en vältalande visionär snubbe kommer från ingenstans och köper tomter med kontanter ur en plastpåse!!!!?? Behöver inte kommentera det ytterliggare.

onsdag 24 mars 2010

Dags för oss konsulter att åka på däng?

Missa inte Fuskbyggarna på tv ikväll, onsdag, för det ser ut som att det är dags för lite konsulter att bli granskade, om man ska tyda tv-sidans programinfo om dagens avsnitt.

Nåja, ska bli riktigt intressant om nu så är fallet är :)

torsdag 18 mars 2010

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 avsnitt 3 2010-03-17

Gårdagens programavsnitt av Fuskbyggarna var det första av avsnitten som tog upp ett case där det, ur min åsikt, handlade om möjlig byggfusk. Så det var ett riktigt intressant avsnitt.

Programmet klargjorde dåligt hur förhållandena för byggprojektet var beträffande entreprenadformer, avtal och hur huvudpersonen, Curt Wrigfors, inblandning i byggföretaget EBP verkligen var. Så mina åsikter håller sig till hur jag tolkade situationen/case:et.

Den drabbade familjen i avsnittet har nog råkat ut för ett riktigt oseriöst företag med en person som troligtvis endast är i branschen för att tjäna pengar. Curt Wrigfors verkar vara en slug affärsman som kan systemet och utnyttjar det därefter, något som alla konkurser och hans sätt att undkomma den summa pengar som domstolen ålade honom att betala, indikerar.

De felen som programmet tog upp verkar vara ett resultat av ett företag som medvetet inte har utfört arbeten korrekt och använt produkter som är billiga och inte godkända i Sverige – detta för att spara pengar men kanske framför allt, som i det här fallet, spara tid och pressa byggtiderna för att få byggt så många hus som möjligt, och därmed tjäna ännu mer pengar.

Vad kunde familjen gjort annorlunda då? Det var lite otydligt i programmet men oavsett Curt Wrigfors medverkan eller inte så skulle familjen undersökt företaget bättre och därmed troligtvis upptäckt alla konkurserna och hur mycket fel det varit på de andra byggena. De skulle även låtit deras kvalitetsansvarige eller någon annan lämplig person följt bygget under byggtiden och därmed kunnat upptäcka några av de allvarliga felen.

Något som programmet tog upp i går, som är värt att poängtera även här, är att du som byggherre/beställare verkligen kollar upp att byggfelsförsäkringen och färdigställandeskyddet är korrekt, om du personligen inte tecknar dem. Var noggrann och se till att det är du som är förmånstagare för skyddet, alla inblandade företag är medtecknade och att entreprenadsummorna är rätt.

Det var en hel del "komiska" inslag i programmet som till exempel byggfirmans åtgärdande av fuktskadan, Curts nuvarande anställning för Vimmerby-hus, den polska badrumsbrunnen, Curts radiopredikeringar med flera. Men de lustigaste i programmet tyckte jag ändå skedde i "eftertexterna". Dels Curts påstående om att de var han som "införde" byggfelsförsäkringen i Sverige – byggfelsförsäkringens vara eller inte är ju som sagt väldigt omdebatterad samtidigt som det känns som att han har "infört" den bara för att han skall kunna fortsätta med sin framfart med "gott samvete". Dels Curts påhopp på den inblandade kvalitetsansvarige (KA) och besiktningsmannen – De åligger inte i KA´s normala ansvarstagande att i detalj granska utförandet i detalj utan det är kontrollantens roll samt den förste besiktningsmannens utlåtande kring kostnaderna är inte helt säkert att de behandlade alla åtgärderna utan troligtvis endast de "enkla felen" som inte berörde större ingrepp. Hur som helst så kan han ju inte lägga ansvaret för hans felhavanden på dessa personerna.

onsdag 17 mars 2010

Hårdare tag för arbetsmiljöbrott

Regeringen vill att Arbetsmiljöverket skall få det lättare att bestraffa de som strider/bryter mot arbetsmiljöreglerna. Därför så har de tillsatt en utredning om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. Senast 1:e maj 2011 skall den vara klar.

I utredningen skall de undersöka om det är möjligt att i större utsträckning använda avgifter, förelägganden och förbud i stället för direkta straff. På så sätt hoppas de att fokuset på att rätta till bristerna ökar bland företagen och att Arbetsmiljöverket behöver lägga ner massa tid och resurser för att först utreda skuldfrågan.

Själv tror jag att det är ett rätt steg att gå om det går att lösa med ett rättvist och smidigt system. Företagen måste börja ta arbetsmiljön på mer allvar och då kanske sådan bestraffningar som regeringen vill utöva kan vara ett rätt verktyg.

Vill du läsa mer om utredningen så kan du klicka
här.

tisdag 16 mars 2010

Nya våtrumsregler, BBV

Har du observerat/vet du om att det har kommit nya branschregler för våtrumsutförande? – detta är viktigt för dig som privatperson, konsult eller entreprenör!

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV, har kommit i en ny utgåva (10:1). Den nya utgåvan som gäller från och med 1 februari med övergångstid till 31 juli 2010 innehåller ett antal viktiga nyheter som till exempel:

- Våtrummet indelas nu i två våtzoner. Zon ett är närmast dusch och badkar och en meter ut samt hela golvet. Zon två är övriga väggytor.

- Våtrumstätskiktet i zon ett får numer inte vara rollat utan endast av sammanhängande folie, typ Rubbox eller liknande, eller matta/tapet.

- Kartongklädda gipsskivor får inte användas i zon 1.

Mer om de nya och gamla reglerna kan du läsa
här.

BBV är ett frivilligt regelsystem som du som beställare måste avtala med entreprenören för att det skall gälla. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler och är i stort sett allmän praxis och norm på hur ett våtrum skall utföras. Tänk även på att, nu under övergångsperioden, avtala vilken version, 07:1 eller den nya 10:1, som gäller.

torsdag 11 mars 2010

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 avsnitt 2 2010-03-10

Såg gårdagens avsnitt av Fuskbyggarna på TV4. Min första spontana reflektion blev – varför granskade de inte de klåparna till underentreprenörer (UE) som i praktiken utförde och orsakade alla fel? – det var ju generella fel som verkligen skildrade de inblandade hantverkarnas kunskaper i ett nötskal, typ koppling varmt/kallt vatten eller kakelsättningskunskaper som exempel.

Programavsnittet vinklade/skildrade/handlade mer om två saker: Hur och varför rekommenderade Sjödalshus entreprenören samt bristen på ansvarstagande från generalentreprenören och hans underentreprenörer.

På det första, rekommendationen, så tycker jag inte att de lyckades komma fram till något alls. Det kändes som att de försökte få det till att Sjödalshus och deras säljare hade helt andra orsaker till att rekommendera entreprenören. Så kan det kanske ha varit, vem vet, men de lyckades inte och då skulle de kanske inte drivit så hårt med misstankarna. Visst så sker det att företagen håller varandra om ryggen men "rena stolpskott" förstör mer än vad det ger, oftast.
Sen är det ju faktiskt så att den som rekommenderar ett företag eller person kan ju inte hållas ansvarig för den andres handling, kanske om den rekommenderade personen/företaget erhållit ekonomisk vinning eller liknande, men inte för själva utförandet – ansvarig är ju just de företaget eller den personen. Den som rekommenderar någon har ju i de flesta fallen goda erfarenheter från de som de rekommenderar men sen kan ju det ju alltid ske omständigheter som kan orsaka problem för nästa projekt.

Fd. Bronson Bygg som var generalentreprenör i det här fallet kanske inte var den bäst sköta firman och hade fått hela ansvarsfrågan om bakfoten. En generalentreprenör har kontrakt med beställaren och ansvarar för hela uppförandeentreprenaden gentemot beställaren. Med detta menas att han tar in alla typer av entreprenörer/hantverkare som behövs för att utföra alla arbeten som innefattas i projektet och ansvarar för de arbetena de utför.
Det här case:et skildrar tyvärr risken med att köra med en generalentreprenör – du har ingen chans att påverka eller vet inget om entreprenörena som kommer att arbeta med just ditt projekt. Case:et verkar även varit ett typexempel på en entreprenör som tar på sig alltför mycket projekt.

Hur skall du undvika att hamna i samma sits? – här kommer några korta tips:

- Oavsett hur tillförlitlig rekommendation, kolla upp företagets aktuella ekonomiska situation! – den kan ju ha ändrats eller er referensperson kanske inte har en aning och är lika ovetande som du kan bli.

- Finns det ingen F-skatt så är det inget seriös företag och innebär att du som betalare skall betala in skatt för arbetena. Kan bli väldigt dyrt i slutändan!

- Var riktigt försiktiga med företag som har stora skulder.

- Var helt säkra på att du har rätten att bryta ett kontrakt för att inte hamna i den sitsen att du måste betala den aktuelle entreprenören PLUS den nya. Ta gärna hjälp av någon jurist för att vara helt säkra. Men var heller inte för feg utan bryt kontraktet i tid och inte för sent.

- Skaffa en kontrollant som granskar bygget. På så sätt får du en snabbare indikation om utförandet och kan kanske undvika problem.


- Sträva efter att hitta en total-/generalentreprenör som utför så många arbeten som möjligt inom företagets verksamhet och anställda. På det sättet minskar risken för konflikter mellan huvudentreprenören och underentreprenörer som i kan i sin tur drabba dig samtidigt som det blir billigare eftersom huvudentreprenören normalt lägger på vinst för alla underentreprenörer.

- Oavsett storlek på projektet och dess arbeten så skall du alltid få slutdatum och eventuella vitesförelägganden på pränt. Därmed ökar chansen att du får färdigt ditt bygge och "skrämmer bort", lite iallafall, hantverkare som tar på sig för mycket jobb/projekt. Det finns hantverkare som påbörjar projekt snabbt för att sedan släppa det och dra ut det – en metod för att få jobbet och säkerställa den framtida sysselsättningen, även om de egentligen inte har tid och möjlighet.

torsdag 4 mars 2010

"Byggfusk" – vad är det egentligen?

"Byggfusk" är ett väldigt negativt ord som ofta används. Men jag funderade lite på det, och jag tror inte/hoppas inte att det egentligen finns så mycket byggfusk i Sverige – som jag definerar det.

I min mening så är byggfusk något som entreprenörerna medvetet gör för att tjäna/spara pengar i samband med byggnationer. Det bygger helt enkelt inte enligt alla regler och normer för att det är krångligt och för att det finns till exempel tid att spara. Sen, däremot, så finns det ofta en STOR okunskap bland hantverkarkåren om vissa utföranden och som i sin tur kan skapa stora problem – men det är ju en helt annan sak.

Så utbilda och höj kompetensen bland hantverkarna så minskar det så kallade "byggfusket".

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 avsnitt 1 2010-03-03

Såg ni premiären igår? No surprise – det gjorde jag :) Som väntat så var formatet ganska TV-anpassat vilket i sig säkert avskräcker en hel del stackars privatpersoner, kanske till och med ger sömnproblem, vem vet? Samtidigt kan programmet även bidra till att generalisera och svärta ner yrkesgrupper. Men man får ta det för vad det är och istället få tips och råd för att undvika göra samma misstag ELLER så får man läsa denna blogg :)

Vissa fel som de tog upp i gårdagens program kändes som att de förstorade upp för att ge mer dramatik. Jag syftar främst på putsningsproblemmet samt rören genom fönster/ventilationsgluggen – att de inte använt en ventilerat putssystem är något som tusentals byggare har använt och har varit en accepterad metod tills för ganska nyligen. Vad är det för fel att använda befintliga hål och dra rör i om de ändå skall sättas igen?

Den utsatta familjen hade ju ändå gjort en hel del rätt innan de valde entreprenör, mer än vad jag ofta brukar komma i kontakt med, och ändå drabbades de illa. Till viss del är det säkert otur och "lagen-om-all-jävlighet" som spelar in när man drabbas. Det finns en del skojare där ute men framför allt en hel del okunskap som orsakar många problem.

Tänkte ta upp tre viktiga saker som hade kunnat hjälpa den drabbade familjen och som du själv skall tänka på när du ska bygga eller göra om och använda hantverkare.

1. Betala ALDRIG ut något i förskott – alltid betalning efter prestation!

2. Färdigställandeskydd – vid känsliga arbeten eller ingrepp som omfattas av kontraktssummor på den enskilde entreprenören på över 100 000 kronor så bör du tänka på att se till entreprenören skaffar/uppvisar någon säkerhet i form av försäkring/bankgaranti som ger dig pengar för att täcka förluster i samband med konkurser.

3. Tillgång till byggteknisk kompetens/erfarenhet – besitter inte du själv på denna eller har erfarenhet så bör du anlita en utomstående konsult som hjälper dig under byggprojektet. En sådan person kan under bygget syna och kontrollera att det utförs rätt och är värd att anlita för att försäkra att dina pengar blir rätt använda. Med hjälp av den personen får du snabbt en indikation och stöd i att bedöma hantverkarnas kompetens. Besitter de inte på den – byt ut dem. Utländsk arbetskraft kan vara billiga och himla duktiga men det är förståligt att de inte kan alla svenska byggnormer (när nu inte ens de svenska kan dem) och då bör du definitivt han någon som kan bedöma arbetet. "En bra referens" – vad är det? Är din referensperson kompetent nog att bedöma att det verkligen är ett bra utfört arbete? Tänk på att under "spacklet" så kan det vara väldigt många fel.

Nåja, vi får väl se vad som dyker upp i nästa veckas program.

onsdag 3 mars 2010

Fuskbyggarna TV4 Onsdagar kl 21-22

Ikväll så skall jag bänka mig framför teven. Klockan nio ikväll, onsdag, så är det premiär för TV4:as nya serie Fuskbyggarna, där Martin Timell och Lennart Ekdal hjälper svenska familjer "som blivit utsatta för byggbranschens värsta klåpare", som TV4 så fint uttrycker sig.

Ni som känner mig förstår nog att jag kommer att följa denna realitydokumentär med stort intresse och hoppas även att du ,som läser denna blogg, även tittar och kanske kan snappa upp något lärorikt. Det finns väl risk att det kommer några fler inlägg på denna blogg under de kommande veckorna som rör programmet, men vi får väl se om det är något att ha. Premiär ikväll alltså.