torsdag 18 mars 2010

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 avsnitt 3 2010-03-17

Gårdagens programavsnitt av Fuskbyggarna var det första av avsnitten som tog upp ett case där det, ur min åsikt, handlade om möjlig byggfusk. Så det var ett riktigt intressant avsnitt.

Programmet klargjorde dåligt hur förhållandena för byggprojektet var beträffande entreprenadformer, avtal och hur huvudpersonen, Curt Wrigfors, inblandning i byggföretaget EBP verkligen var. Så mina åsikter håller sig till hur jag tolkade situationen/case:et.

Den drabbade familjen i avsnittet har nog råkat ut för ett riktigt oseriöst företag med en person som troligtvis endast är i branschen för att tjäna pengar. Curt Wrigfors verkar vara en slug affärsman som kan systemet och utnyttjar det därefter, något som alla konkurser och hans sätt att undkomma den summa pengar som domstolen ålade honom att betala, indikerar.

De felen som programmet tog upp verkar vara ett resultat av ett företag som medvetet inte har utfört arbeten korrekt och använt produkter som är billiga och inte godkända i Sverige – detta för att spara pengar men kanske framför allt, som i det här fallet, spara tid och pressa byggtiderna för att få byggt så många hus som möjligt, och därmed tjäna ännu mer pengar.

Vad kunde familjen gjort annorlunda då? Det var lite otydligt i programmet men oavsett Curt Wrigfors medverkan eller inte så skulle familjen undersökt företaget bättre och därmed troligtvis upptäckt alla konkurserna och hur mycket fel det varit på de andra byggena. De skulle även låtit deras kvalitetsansvarige eller någon annan lämplig person följt bygget under byggtiden och därmed kunnat upptäcka några av de allvarliga felen.

Något som programmet tog upp i går, som är värt att poängtera även här, är att du som byggherre/beställare verkligen kollar upp att byggfelsförsäkringen och färdigställandeskyddet är korrekt, om du personligen inte tecknar dem. Var noggrann och se till att det är du som är förmånstagare för skyddet, alla inblandade företag är medtecknade och att entreprenadsummorna är rätt.

Det var en hel del "komiska" inslag i programmet som till exempel byggfirmans åtgärdande av fuktskadan, Curts nuvarande anställning för Vimmerby-hus, den polska badrumsbrunnen, Curts radiopredikeringar med flera. Men de lustigaste i programmet tyckte jag ändå skedde i "eftertexterna". Dels Curts påstående om att de var han som "införde" byggfelsförsäkringen i Sverige – byggfelsförsäkringens vara eller inte är ju som sagt väldigt omdebatterad samtidigt som det känns som att han har "infört" den bara för att han skall kunna fortsätta med sin framfart med "gott samvete". Dels Curts påhopp på den inblandade kvalitetsansvarige (KA) och besiktningsmannen – De åligger inte i KA´s normala ansvarstagande att i detalj granska utförandet i detalj utan det är kontrollantens roll samt den förste besiktningsmannens utlåtande kring kostnaderna är inte helt säkert att de behandlade alla åtgärderna utan troligtvis endast de "enkla felen" som inte berörde större ingrepp. Hur som helst så kan han ju inte lägga ansvaret för hans felhavanden på dessa personerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar