torsdag 22 september 2011

Knutpunkt Stenpiren - det finns alla möjligheter till att det blir bra!

Det diskuteras mycket om hur man skall utforma Göteborgs nya centrum - Rivercity Gothenburg. Hur skall nya Götaälvsbron utformas? trafiken kontra bostäder osv osv.

Har för första gången deltagit på en av de soppluncherna som ordnas i Älvrummet. Dagens ämne var de nya planerna för Knutpunkt Stenpiren och spårvagnstrafiken där emellan till Järntorget - en kärt ämne likt ovan som har en lång historia.

Ska erkänna att jag inte riktigt har följt med utvecklingen av projektet, på senaste tiden, med att exploatera de ytor och möjligheter som Götatunneln har skapat. Tunneln har ju stått klar länge nu och åsikterna har varit många på hur vi bäst skall exploatera ytorna.

Nu ställer stadsbyggnadskontoret ut detaljplanen för etapp 1 dvs. utformningen av Knutpunkt Stenpiren och spårvägen till och från den - det ser riktigt intressant ut, enligt min åsikt. Det finns alla möjligheter till att det lyckas med att bli ett riktigt trevligt inslag i Göteborg, där vi på ett enkelt och trevligt sätt knyter an kollektivtrafiken på älven med den markbundna. Inga beslut är tagna men jag hoppas verkligen att de flyttar in eller ansluter färjetrafiken från Saltholmen till Stenpiren.

I början av 2015 beräknar de att spårvagnarna rullar på Skeppsbron. Etapp 2 dvs. byggnadsexploateringen av ytorna ner mot kajen är under planering. Detaljplanen beräknas ställas ut i början av 2012 - hoppas att de ökar upp tempot på den processen så att etapp1 inte bara blir ett skapande av döda kommunikationsytor likt Götatunneln.

Luftvattenvärmepumpar blir bättre och bättre

I dagens Göteborgs-Posten (i tidningen) kan du läsa en notis om luftvattenvärmepumpar på konsumentsidorna.

Det är intressant att se att luftvattenvärmepumparna börjar närma sig bergvärmepumparnas effektivitet eftersom fastighetsägarna till större byggnader nu kan få mer alternativ att välja mellan när de skall köpa värmekällor.

Även om inköpspriset normalt är billigare än bergvärmen så finns dock fortfarande faktorer som ljud och livslängd kvar. Dock säger de i artikeln att det har även skett en positiv utveckling på vissa modeller kring ljudaspekten. 2013 kommer det troligtvis EU-regler för luftvattenvärmepumpar som kommer att sålla bort de minst effektiva och de mest bullrande värmepumparna.

tisdag 6 september 2011

Ny typ av armeringsnät ger miljö-, tids- och kostnadsbesparningar

Läste precis en väldigt intressant artikel på Byggvärldens webbplats. Det nystartade företaget Cellfab, som nyligen vann innovationstävlingen Venture Cup Nord och som tillslut kom tvåa i riksfinalen i samma tävling, har tagit fram ett patentsökt nytt armeringsnät som låter väldigt intressant.

Tack vare att de använder sig av starka geometriska former i kombinationer så kan de skapa armeringsnät som behöver hälften så lite stål för att åstadkomma samma styrka som traditionella armeringsnät. Samtidigt så är nätet enklare att montera eftersom man inte behöver kapa och böja armeringsjärn och att gjutformarna blir enklare.
Länk
Läs artikeln här.

Hoppas nu att vår konservativa byggbransch anammar denna nya produkt - miljö- och kostnadseffekterna borde bli väldigt gynnsamma!.