onsdag 14 oktober 2009

Bygg på vinden eller bygg på någon våning!

Det politiska målet i Göteborgs Stad är att den skall förtätas. Och jag kan ju till viss del hålla med om att det är ett sunt mål med tanke på bristen på tomter och bostäder som finns här i vår stad. Men att bygga höghus, som nu är så populärt och varmt förespråkas av Gert Wingårdh, tycker jag personligen inte hör hemma i vår fina stad - charmen är ju den att vi har sån varierad bebyggelse med förhållandevis låga byggnadshöjder.

Att man som företag, bostadsrättsförening eller privatperson vill bidra till detta mål, av olika orsaker, genom att bygga på någon av de få tomter som finns är inte lätt. Svårigheten är att Göteborgs Stad äger den mesta marken och den är oftast vikt till stadens allmänägda bostadsbolag.

Om man nu inte kommer åt en tomt hur skall man tänka då? - bygg ut vinden eller bygg på en fastighet istället! Titta på Stockholm, där är vindarna mycket utnyttjade medan här i Göteborg så är det endast bråkdelar som har utnyttjats. Jag tycker det är sundare att utnyttja våra vindar till bostadsyta än förråd alternativt bygga på en våning eller två än att ta bort grönområden eller bygga höghus.

Bor du i en bostadsrättsförening eller äger en fastighet med en stor vind? Börja tänka på om det går att göra något av den (nya lägenheter eller skapa etagélägenheter) alternativt bygga på - det finns mycket pengar att tjäna!

Stå på er! - kräv monteringsflexibilitet

Naturens krafter är oftast starkare och nyckfullare än vad man tror. Den som kom på sättet att styra vädret skulle vara en mäktig och rik person men tyvärr så kommer det väl aldrig att hända. Några som säkert skulle vilja styra vädret är husleverantörer och övriga entreprenör.

I media har det nyligen uppmärksammats ( Göteborgs-Posten och TV4 Lokal m.m.) kunders kamp mot Älvsbyhus med fuktproblem som uppstod i samband med deras byggnationer. Jag själv kan bara intyga att problemet finns inom byggbranschen och inte bara för just Älvsbyhus som i det här fallet fått ta stor kritik.

Att bygga med prefabriserade byggelement som levereras och monteras på plats har sina fördelar ur fuktsynpunkter. Elementen byggs i en fabrik och med en kontrollerad miljö samt verifierade metoder. Dessa levereras sedan oftast med lastbil till den aktuella byggplatsen. Sker transporten med täckta lastbilsflak så håller elementen en väldigt bra kvalitet ur fuktsynpunkt.

De kritiska skedet är själva montaget - det finns som oftast ingen flexibilitet. Vädret går inte att styra samtidigt som elementen är färdiga och lastas på en bokad transport till byggarbetsplatsen. Samtidigt bokas även en kranbil samt personal som skall montera elementen. Där står ni som kund och byggherre - hur skall ni kunna stoppa denna process om vädrets makter inte är med er?

Ja, det är inte lätt men det är ni som betalar för deras produkter och ni har stor makt. Men det gäller att angripa problemet tidigt - innan ni skriver på. Kräv att montagedatumet har en flexibiltet som kan ta hänsyn till vädret. Ni kommer att möta motstånd men det borde vara av leverantörens intressen att få nöjda kunder och undvika problem på sin produkt som kan orsaka dåligt rykte och kostnader.