måndag 24 juni 2013

Teamen som skall forma Heden i Göteborg är utvalda

Som jag tidigare berättat här på bloggen så skall en tävling forma Hedens framtida utseende. Nu har de olika lagen och företagen som skall delta i tävlingen valts ut. 

Ur en prekvalificerande urvalsprocess så har fem olika konstellationer kvalificerat sig och valts ut till att få delta i skapandeprocessen genom ett så kallat parallellt uppdrag. Varje lag får 400 000 kronor och sju månader på sig att ta fram en vision om hur framtidens Heden skall utformas. 35 konstellationer anmälde sitt intresse och varav fem slutligen valdes ut. Wingårdh arkitekter är naturligtvis en av deltagarna men det finns även andra spännande team.

Mer om annonseringen och konstellationerna kan du läsa om här och här.

Naturligtvis följer vi denna tävling/uppdrag med stort intresse - äntligen händer det något konkret!