fredag 25 februari 2011

Läge för huskramare?

Jag har tidigare bloggat om huset i Lindome som måste rivas på grund av att det är byggt olovligt och i dagens Göteborgs-Post står det ännu en artikel om ärendet.

Ikväll påbörjas tydligen rivningen av huset som skall vara rivet senast sista mars. Mölndalsbor har gjort ett upprop till politiker och allmänheten via Facebook där de försöker en sista gång att rädda huset.

Ett sådant här ärende upprör och engagerar naturligtvis många. Utan att kunna vara helt insatt i alla turer och fakta så tycker i alla fall jag att det känns lite väl drastiskt att rivas hela huset. Kanske hade det gått att hitta någon mellanväg? På den linjen var ju även Länsstyrelsen inne på men inte Kammarrätten som gav kommunen rätt. Lagen är ju ofta väldigt svart och vit men ibland kan grå vara rätt väg att gå?

torsdag 24 februari 2011

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 , Säsong 2 avsnitt 7 2011-02-23

Satte mig framför tv:n igår för att se om det var något intressant att se på avsnitt sju av Fuskbyggarna. Återigen vad det de mindre byggarna det gav sig på, så där hittad vi inget intressant. Dock så blev det ändå intressant att se för Martin och Lennart jagade Fuskbyggare på min hemmaplan dvs härliga Göteborg! :)

Sparrman & Nätt Bygger AB och Bengt-Åke Sparrman, först ringde det inte några klockor men sen så kom jag på var jag hade hört namnet. Nu var det dock inte ur negativa aspekter jag hade hört det utan snarare åt det positivare.

Jag har ju hört vad entreprenörer tycker om Fuskbyggarna och om hur de vinklar det hela samt svärtar ner hantverkaryrket. Kan väl till viss del instämma, ibland. I gårdagens avsnitt så är jag då inte så säker på att det var ett sådant case som var tillräckligt illa att det behövde hamna i Fuskbyggarnas fulla fokus och all negativ publicitet det innebär. Visst det hade utförts fel, det görs det överallt (mer än vad du tror), men omständigheterna var inte så solklara och entreprenören stod upp och hanterade situationen ganska bra och fick ut sin syn på det hela.

Kärnfrågan i gårdagens case var ju huruvida det kunde bli fel nivå på plattan. Jag tror att grunden till felet ligger mycket i att de byggde helt utifrån bygglovsritningarna. Som arkitekt så får du som oftast helt förlita dig på att befintlighetsritningarna hyfsat stämmer överens med verkligheten under bygglovsskedet. Sällan får vi ersättning för att mäta in och stämma av verkligheten om det nu inte uppenbarligen finns stora fel. I bygghandlingsskedet så brukar verkligheten som oftast stämmas av på ett eller annat sätt DOCK är det ändå viktigt att entreprenören ständigt stämmer av verkligheten med projekteringsunderlaget när de rotar i eller vid befintliga byggnader.

Nu gjorde entreprenören inte detta vilket fick stora konsekvenser. Frågan är om man inte skulle tittat på andra alternativ och inte ändra takvinklar och dylikt för att rädda situationen till kostnad för funktionen? Kanske hade man kunnat leva med det estetiska felet alternativ justerat det befintliga husets tak till mindre kostnad än att göra om den nya grunden och stommen?.

Att vara entreprenör och KA på sitt egna bygge är naturligtvis ingen bra lösning. Det behövs ju en utomstående part som bedömer bygget. Hade det hjälpt i det här fallet? Svårt att säga, kanske hade KA:n haft huvudet på skaft och sett att den planerade grunden hamnade för högt innan gjutning men det är inte säkert.

Både Martin Timell och deras expert sa fel angående hur man räknade höjder för vad som definieras som bostadsyta. Inte så bra. Taklutningen avgör var gränsen hamnar. Vid rumshöjden 1,9 meter och 60 cm in mot takfoten, där hittar vi gränsen.

Saltade han fakturorna? Ja, det är ju svårt att säga. Vi vet ju inte om han tog betalt för nerjusteringen av takvinkeln på tillbyggnaden eftersom han ansåg att det inte var deras fel. En såpass specificerad räkning som tar upp pennor och dylikt påvisar ju om en öppenhet från entreprenören MEN förbrukningsmaterial som tillhör hantverkets utförande skall kunden ju inte behöva betala om det inte är sagt så. Nja, som sagt, svårt att säga om han saltade eller inte.

Lärlingar behövs på byggena! - hur skall de annars kunna bli "riktiga" hantverkare? Dock är det ju viktigt att det finns kompetens på plats som kan övervaka och instruera lärlingen så att det blir rätt utfört.

Rätt kontrakt och rätt åberopande juridiklagar och regler är naturligtvis väldigt viktigt. Var det medvetet eller bara okunskap som gjorde att han valde att utgå från RO09? Bengt-Åke Sparrman vet svaret.

Svetsa trä

Visst låter det konstigt men tydligen är det sant! Läste en notis från TT i Göteborgs-Posten igår om att en teknologi doktor vid namn Mojgan Vaziri på Luleå tekniska universitet utvecklat en metod att svetsa furu med värme. Tydligen så skall fogen vara dubbelt så stark som en limmad och dessutom tåla fukt.

Mycket spännande tycker jag eftersom de nu kan tillverka möbler, golv och tak utan att behöva använda miljöfarliga lim.

Universitetets pressmeddelande kan ni läsa här.

torsdag 17 februari 2011

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 , Säsong 2 avsnitt 6 2011-02-16

Började titta på gårdagens avsnitt av Fuskbyggarna men insåg snabbt att det var till att slösa min tid för att det skulle inte innehålla något nytt direkt.

En, som Timell uttryckte sig, "svensk trevlig fuskbyggare" (Peter Melvin och hans figurativa företag PM-allservice) + beställarna kallades för "offer" + 81 m2 lägenhet fick mig inte motiverad att lägga min lilla fritid på att se programmet. Kan bara instämma med min bloggkollega åsikter på Sync - ge oss lite större företag som slarvar och lite mer intressanta fakta som till exempel vad kostar fuskbyggarna?

Bara en spontan reflektion: - Kan inte trevliga svenskar vara rötägg?.....Hmmm

torsdag 10 februari 2011

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 , Säsong 2 avsnitt 5 2011-02-09

Såg du gårdagens avsnitt av Fuskbyggarna? - Hjälp! det måste tagit priset på uselt genomfört arbete. Martin Timell och co hade verkligen inte behövt fördjupa sig så mycket mera i att påvisa de byggkunskaper som Abdallah Njem och före detta Njem Bygg besitter/besatt. Varken tingsrättsmål, företagskonkurs och personlig konkurs lyckas få bort dessa "hantverkare" från marknaden - visst är det märkligt? Nu verkar Njem arbeta genom/under företaget Lias Bygg.

Systemet verkar även vara helt kraftlösa gentemot det hot och våld som förekommer mot företagare och privatpersoner. Skall verkligen olagliga metoder löna sig? Det måste vara en väldigt obehaglig sits att hamna i och jag hoppas verkligen att polisväsendet kan få bort eller i alla fall minska den här sortens metoder. Hade den drabbade familjen, i gårdagens avsnitt, hört med referenser så hade de kanske inte blivit drabbade?

Mannen var ju ändå snickare och insåg att de utförde arbetet helt fel men ändå lät han de fortsätta - varför!? Jo, han trodde att det inte gick att avbryta arbetet, det vill säga avbeställa beställningen/tjänsten. Det kan man. Enligt ABS09 och den hänvisning som görs till Konsumenttjänstlagen rörande en så kallad avbeställning så kan en konsument avbeställa en tjänst utan att behöva betala ersättning till hantverkaren (näringsidkaren) om det visar sig att hantverkaren skadar byggnaden genom till exempel okunskap. Dock skall du som konsument verkligen vara säker på din sak. Hör med en jurist INNAN du avbeställer.

Här nedan finner du ett utdrag från Konsumenttjänstlagen som behandlar en så kallad Avbeställning:

Avbeställning

42 § Avbeställer konsumenten tjänsten innan den har slutförts, har näringsidkaren rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad som har utförts.
Näringsidkaren har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget. Näringsidkaren har dock inte rätt till sådan ersättning, om konsumentens syfte med tjänsten har blivit förfelat på grund av att
1. föremålet för tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta har berott på försummelse på konsumentens sida, eller
2. konsumenten har hindrats att dra nytta av tjänsten till följd av författningsföreskrifter, myndighetsbeslut eller andra liknande omständigheter utanför hans kontroll.

Ersättning till näringsidkaren enligt andra stycket får inte överstiga hans förlust till följd av avbeställningen.

43 § Näringsidkaren får förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning, om den är skälig med hänsyn till vad som vid avbeställning normalt kan antas tillkomma en näringsidkare som ersättning enligt 42 §.

44 § Om den avbeställda tjänsten avser arbete på en sak som har överlämnats till näringsidkaren eller som av annan orsak befinner sig i hans besittning och konsumenten inte i rätt tid betalar vad han enligt 42 eller 43 § är skyldig för tjänsten eller ställer säkerhet för näringsidkarens fordran på denna ersättning, får näringsidkaren fullfölja tjänsten och kräva fullt pris för denna.
Första stycket gäller ej, om det är uppenbart att näringsidkaren vid en sådan försäljning av saken som avses i 50 § andra stycket ändå kommer att få betalning för sin fordran, sedan kostnaderna för försäljningen och vad näringsidkaren har att fordra enligt 50 § första stycket har dragits av från köpeskillingen.

onsdag 9 februari 2011

Nybyggt hus måste rivas

Det kan straffas sig att ta lagen i egna händer, helt klart. Göteborgs-Posten har i en serie artiklar berättat om familjen i Lindome som tvingas rivas sitt nybyggda hus och de olika turerna kring detta. Nu är ärendet tydligen avgjort. I dagens artikel i GP står det att Högsta förvaltningsdomstolen inte prövar familjens överklagande av Kammarrättens dom och således verkar det vara avgjort - familjen måste nu riva huset.

Enligt GPs artiklar så befann sig familjen i en prekär situation när tog lagen i egna händer eftersom de hade köpt ett hus som visade sig vara i sådant dåligt skick att de blev tvungna bo i en villavagn på tomten. De rev huset och byggde ett nytt som även var större än vad som var tillåtet utan bygglov.

Trots allmänhetens stöd och klagomål så blir de nu tvungna att ta de värsta konsekvenserna och riva huset. Man kan ju fråga sig om Mölndals Stad är tvunget att stå på sig så mycket och inte vara lite mer smidiga? Som en liten tröst verkar det i alla fall som att det finns ljusa utsikter till att de kan få ett bygglov för en mindre byggnad på samma tomt - dock en klen tröst med tanke på alla pengar de har "kastat i sjön".

torsdag 3 februari 2011

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 , Säsong 2 avsnitt 4 2011-02-02

Har missat två program av Fuskbyggarna men hade tid och möjlighet att titta på gårdagens avsnitt.

Som byggledare själv, så var det ju extra intressant att titta på gårdagens program. "Svågerpolitiken" verkar vara lite aktuellt i dagens media - helt klart. Vi har mutskandalen här i Göteborg och de två avsnitten av Fuskbyggarna, som jag har sett, innehåller en hel del sådan.

Jag läste definitionen av jävWikipedia, och uppenbarligen finns det en hel av olika typer av jäv. Svågerpolitik är ju mer eller mindre ett annat ord för jäv. Som sagt så kan det vara svårt att skydda sig och upptäcka jäv, något som paret i gårdagens program fick erfara när de "besökte" Husdoktorn.

En jävig byggledare, Kvalitetsansvarig, kontrollant med flera är naturligtvis ingen bra part att anlita. Det är ju dessa personer som skall stå på din sida, beställarens sida, och beakta och säkerställa att allt går rätt till. Men att upptäcka att de är detta är ju svårt att hitta och bevisa om det inte är uppenbart, som det var i gårdagens avsnitt.

Gränsen till att vara jävig kan vara tunn ibland. Med dagens alla olika konstellationer av samarbeten mellan företag och personer i näringslivet så förekommer det säkert en hel del jäv, utan att de jäviga parterna inser det själva. När det gäller en sådan part som skall säkerställa och måna om en annan parts intressen så borde ju gränsen gå när personen/parten gör sådana beslut/aktioner att han favoriserar motpartens intressen.

Nog om detta, jag tycker i alla fall att entreprenören var "duktig" och stod kvar och tog det som en "man". Kan min "bloggkompis" nu fått sitt svar på sin fråga? - Mediaträning. är det något för byggbranschen? Kanske har de entreprenörer som vet med sig att de inte är helt seriösa tränat sig på det tillfället då de konfronteras med Ekdal och gänget? - Roger Nord såg inte helt överraskad ut vid sin konfrontation, tyckte jag.

Nåja, han medgav ju att det hade blivit lite fel kring just detta bygget. Frågan är ju om han medger detta för alla andra byggen som också blivit fel? - Bygg Rätt blev Bygg Fel.