onsdag 14 oktober 2009

Bygg på vinden eller bygg på någon våning!

Det politiska målet i Göteborgs Stad är att den skall förtätas. Och jag kan ju till viss del hålla med om att det är ett sunt mål med tanke på bristen på tomter och bostäder som finns här i vår stad. Men att bygga höghus, som nu är så populärt och varmt förespråkas av Gert Wingårdh, tycker jag personligen inte hör hemma i vår fina stad - charmen är ju den att vi har sån varierad bebyggelse med förhållandevis låga byggnadshöjder.

Att man som företag, bostadsrättsförening eller privatperson vill bidra till detta mål, av olika orsaker, genom att bygga på någon av de få tomter som finns är inte lätt. Svårigheten är att Göteborgs Stad äger den mesta marken och den är oftast vikt till stadens allmänägda bostadsbolag.

Om man nu inte kommer åt en tomt hur skall man tänka då? - bygg ut vinden eller bygg på en fastighet istället! Titta på Stockholm, där är vindarna mycket utnyttjade medan här i Göteborg så är det endast bråkdelar som har utnyttjats. Jag tycker det är sundare att utnyttja våra vindar till bostadsyta än förråd alternativt bygga på en våning eller två än att ta bort grönområden eller bygga höghus.

Bor du i en bostadsrättsförening eller äger en fastighet med en stor vind? Börja tänka på om det går att göra något av den (nya lägenheter eller skapa etagélägenheter) alternativt bygga på - det finns mycket pengar att tjäna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar