måndag 10 mars 2014

Planerna med utvecklingen av Mölndals centrum börjar konkretiseras

Turerna kring utvecklingen av Mölndals centrum har varit många men nu verkar det mer konkret börja ta fart.

Steen&Ström hoppade av projektet och därmed blev även planerna med den tilltänkta profilbyggnaden i form av ett 25 våningar högt hus lagd i malpåsen. Mölndal Stad nu hittat byggnadsbolaget NCC som partner i utvecklandet av Mölndal centrum.

Göteborgs-Posten berättar att kommunstyrelsen sa den 5/3-14 ja till både detaljplan och exploateringsavtal med NCC. Avtalet innebär att NCC får köpa mark strax intill Mölndals bro, vid spårvägens vändslinga, för att uppföra en stor kontorsbyggnad på ca 27900 m2. I markplan skall spårvagnarna fortfarande vända. Huset är tänkt att vara en profilbyggnad med sin runda form samt vara ett skyltfönster mot E6an och järnvägen. Byggnaden är ritad av RStudio for architecture från Göteborg.

Jag har tidigare skrivit om projektet och min små tvivel men nu känns det spontant som att arbetsprocessen med utvecklandet av Mölndals centrum fortlöper balanserat och med realistiska nivåer - vi får se hur det hela utvecklas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar