onsdag 3 oktober 2012

Jättemöjligheter för utvecklandet av Södra Älvstranden, Göteborg

I dagens Göteborgs-Posten kan man läsa om Göteborgs förhandlingarna med Stena Line angående hamnavtalet. Och det är ett första steg för Göteborg till att förtäta och försköna Göteborgs vattenfasad när nu Stena Line kan tänka sig släppa en del av marken.

Stena Line anser sig behöva den största delen av sin nuvarande hamnyta för sin verksamhet men vi får hoppas att de i framtiden kan tänka sig släppa ytterligare delar.

Hamnverksamheten är viktig för Göteborg på samma sätt som den är viktig för att det skall vara liv i hamnen och på Älven. Problemet är dock att infrastrukturen och ytorna som den kräver skapar barriärer för invånarna och deras möjlighet och tillgång till att leva och umgås när vattnet i staden.

En svår balans med många parter och intressen, som sagt - men de 100 meterna som nu kan släppas är ett bra och lagom första steg, för staden att förvalta denna möjlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar