torsdag 6 september 2012

Henåns helt nybyggda skola stängs - fukt- och mögelproblemen gick inte att förneka längre

Orust kommun verkar tillslut ha tagit bort skygglapparna och insett att problemen är ett faktum och att ett av de största skolprojekten kommunen genomfört inte går att använda.

Det är med blandade åsikter man i dag kan läsa i Göteborgs Posten att kommunen i samråd med facket, rektorer och kommunledning har insett fakta och allvaret i situationen och stänger ner verksamheten i den helt nybyggda skolan i Henån tills problemen är åtgärdade.

Bra, att de till slut agerar. Dåligt att de trots åsikter och påpekande från Arbetsmiljöverket, personal och elever/oroliga föräldrar stoppar huvudet ner i sanden och utsätter sina anställda och elever för en dålig arbetsmiljö som i sin förlängning kan orsaka stora problem för individen.

Det är väldigt intressant att en relativt van byggherre med erkänt kunniga byggare och konsulter lyckas åstadkomma ett sånt dåligt slutresultat att byggnaden inte går att använda! - kan det vara Lagen om offentlig upphandling som är boven? eller snålheten-bedrar-principen? kanske fuskbygge?

Vi får hoppas att en utredning kommer fram till vart i länken/-arna det har felat.

1 kommentar: