fredag 17 januari 2014

Byggfelsförsäkringen avskaffas - äntligen!

Regeringen vill avskaffa den så länge omstridda byggfelsförsäkringen. Försäkringen har länge varit debatterad och ifrågasatt eftersom den i verkligheten inte hjälpt byggherrarna när olyckor skett. I remissen till Lagrådet förslår regeringen att kravet på byggfelsförsäkring skall tas bort från och med 1 juni 2014. Dock kommer kravet på färdigställandeskydd finnas kvar för privatpersoner som bygger i fortsättningen.

Jag har, personligen, länge tyckt att försäkringen skulle avskaffas. Det var en besvikelse att den fanns kvar efter att Plan- och ByggLagen (PBL) gjordes om år 2011 men nu verkar den som sagt äntligen försvinna - Grattis till alla byggherrar och blivande kunder!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar