torsdag 28 februari 2013

Hovrättsdom rasat ridhustak: Totalentreprenören skadeståndsskyldig

I Göteborgs-Posten pappersutgåva kan man läsa att hovrätten har dömt totalentreprenören som projekterade och uppförde byggnaden skyldig till att taket på ridhuset rasade in.

Tyvärr så har det skett flera tillbud med ridhus inom den närmaste tidsintervallet och varken i notisen eller efter en sökning på nätet så står det exakt i vilket fall domen berör. Men med största sannolikhet handlar det om ridhustaket utanför Uddevalla som rasade in 2010 och skadade två unga flickor samt resulterade i att en häst blev tvungen att avlivas. Artikeln om raset kan du läsa här.

Hovrätten konstaterade att takkonstruktionen hade fel samt att själva utförande inte var fackmannamässigt utfört. Skadeståndet som totalentreprenören blir tvungen att betala motsvarar en by byggnad - ett kännbart straff helt enkelt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar