torsdag 24 januari 2013

KA friad för svartbygge i Härryda

I dagens Göteborgs-Posten kan man läsa att Härryda kommun och Länsstyrelsen har fått fel i sin bedömning rörande den kvalitetsansvarig (nu för tiden benämnd kontrollansvarig) och hans agerande i ett bygge som tydligen avviker på flera punkter från ett bygglov.

Härrydas miljö- och byggnadsnämnd ville stänga av KA:n för att han inte meddelat nämnden om byggets avvikelser från bygglovet. Länsstyrelsen gav kommunen rätt men nu har Mark- och miljödomstolen slagit fast att den kvalitetsansvarige inte var skyldig att underrätta nämnden.

För min egen del, en väldigt oväntad bedömning som Mark- och miljödomstolen har gjort - en av kontrollansvariges (kvalitetsansvariges) roll är ju att se till att bygget följer bygglovet och övriga bestämmelser. Nu är jag ju inte helt insatt i själva fallet och hur domstolen exakt uttryckt sig i fallet men jag tycker det låter väldigt konstigt.

Vi får se hur Härryda kommun nu går vidare i fallet men som råd till alla kontrollansvariga skulle jag rekommendera att meddela nämnden om avvikelser från bygglovet förekommer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar