fredag 17 maj 2013

Byggfelsförsäkringen på väg bort - ersätts med en annan

Den så omtvistade och debatterade byggfelsförsäkringen föreslås att tas bort. I enlighet med betänkandet ”Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar” som i dagarna överlämnats till civil- och bostadsminister Stefan Attefall föreslås byggfelsförsäkringen att tas bort.
Istället ska en ny försäkring, kallad åtgärdandeförsäkring, ge ett stärkt konsumentskydd genom att, efter anmälan, få försäkringsbolaget som drivande part gentemot utförandeföretagen.Försäkringen skall även omfatta de så kallade utvecklingsfelen i branschen till exempel de aktuella enstegstätade putsfasaderna. Försäkringen är tänkt att omfatta fler byggnadsobjekt än tidigare krav b.l.a. fritidshus, ägarlägenheter. Vidare föreslås ändringar i Plan- och Bygglagen som skall hjälpa kommunerna att kunna rikta förelägganden direkt till ansvarig entreprenör.

Som sagt, nuvarande byggfelsförsäkring är väldigt omtvistad och debatterad, i media och även här på min blogg. Att ett bra försäkringsskydd finns för konsumenter är en absolut nödvändighet enligt min mening så därför välkomnar jag spontant dess förslag till omarbetning av försäkringsskyddet.

Byggfelsförsäkringen i nuvarande form varit en extremt lönsam affärsidé för de två försäkringsbolagen, Gar-bo och Bostadsgaranti, har man ju kunnat läsa om i media med liten nytta för de drabbade konsumenterna. Enligt ett pressmeddelande från Villaägarna kommer byggfelsförsäkringsbolagen att fortsätta salta räkningen för den nya försäkringen, Åtgärdandeförsäkringen. Enligt Bostadsgaranti kommer kostnaden att öka flera hundra procent. Mellan 70000 till 90000 kronor kommer den att kosta för en normal villabyggare.

Vi har väldigt höga byggkostnader här i Sverige. Den nya försäkringen verkar spä på den utvecklingen. Vi får verkligen hoppas att det kommer fler försäkringsaktörer i på marknaden i samband med den eventuella nya försäkringsformen som då resulterar i att prisnivåerna hamnar på rimliga nivåer.

Faktum är att Sverige behöver ett ökat och bättre byggande, lägre byggpriser samt bättre skydd för de konsumenter som ger sig i kast med ett byggprojekt - låt oss hoppas att de nya förslagen ger oss medel till detta.

Här kan du läsa mer kortfattat om förslagen och omfattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar