onsdag 4 februari 2015

Kinesiska muren åter under rivningshot

I dagens tidning, Göteborgs-Posten, kan man läsa att Moderaterna i Göteborg har bytt åsikt och vill nu riva byggnaden Kinesiska muren vid Skeppsbron i Göteborg för att bygga nytt med bättre exploateringsgrad.

Tidigare har Socialdemokraterna varit förespråkare till att riva byggnaden men är nu officiellt inne på att den skall renoveras och bevaras.
Med rådande diffusa politiska maktgränser i staden känns det, med Moderaternas vändning, som att rivningshotet har stärkts.

När man läser artikeln får man en känsla av att politikerna stirrar sig blint på att lyckas med sina politiska mål. Många fina gamla byggnader med bevarandevärden har rivits i staden tidigare tex i Nordstaden, Linné med flera utan att tänka på värdena med att spara lite gammalt.

Vi behöver verkligen utveckla och bygga mer i staden MEN samtidigt får vi inte riva och förstöra Göteborgs historia och karaktär - en svår balansgång.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar